คำแนะนำโดนใจ ลุ้นรับ เสื้อแจ็คเก็ตสุดชิคและของที่ระลึกจาก AppliCAD

Question Title

* 1. คุณชอบเนื้อหา Mi E-Newsletter หัวข้อใด

Question Title

* 2. ระดับความพึงพอใจในเนื้อหาโดยรวมของ Mi E-Newsletter

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ให้คะแนน 1 – 10

Question Title

* 3. ระดับความพึงพอใจเรื่องความสวยงามและองค์ประกอบโดยรวมของ Mi E-Newsletter

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ให้คะแนน 1 - 10

Question Title

* 4. คุณสนใจเนื้อหาประเภทไหนมากที่สุด

Question Title

* 5. เนื้อหาใน Mi E-Newsletter ช่วยให้ท่านสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากน้อยเพียงใด

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ให้คะแนน 1 – 10

Question Title

* 6. เนื้อหาใน Mi E-Newsletter ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้หรือไม่

Question Title

* 7. ท่านอยากให้ Mi E-Newsletter เพิ่มเติมเนื้อหาใด (โปรดระบุ)

Question Title

* 8. ท่านสนใจรับ Free  Magazine จากทาง AppliCAD หรือไม่

Question Title

* 9. ท่านรู้จัก AppliCAD ในช่องทางใดบ้าง

Question Title

* 10. เหตุผลที่ท่านตัดสินใจคลิกกลับมาอ่าน

Question Title

* 11. ตอบแบบสอบถาม คำแนะนำโดนใจ ลุ้นรับ กระเป๋าเป้สุดเท่ และของที่ระลึกจาก AppliCAD

T