ใบสมัครทุน Inspire! ประจำปี 2562

ทุน Inspire! ให้โอกาสนักเรียนไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตและเรียนในโรงเรียนประจำและวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์หรือเต็มหลักสูตร จัดขึ้นเพื่อเป็นการมอบโอกาสให้นักเรียนไทยได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดให้สำหรับนักเรียนไทยอายุ 11-18 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือก

การคัดเลือกคณะกรรมการจะเลือกผู้สมัครจากวิดีโอคลิปสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษความยาว 1 นาที หัวข้อสุนทรพจน์

“ One person in the UK who inspires me the most. ”
ความยาวของวิดิโอคลิป: 1 นาที
 

*กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างนี้เป็นภาษาอังกฤษ
British Council will use the information that you are providing in connection with your application. The legal basis for processing your information is in agreement with our terms and conditions

We would like to use the information you provide to send details of activities, services and events (including social events) which we think are of interest.

Question Title

* 1. To choose your contact preferences, please check any of the boxes below.

You do not have to select any of the options and if you do, you may unsubscribe from any option at any time. We will process your personal information based on this consent.

You may unsubscribe by contacting studyuk.thailand@britishcouncil.org, texting STOP to +66 (0) 63-226-7611, or calling +66 (0) 2-657-5678.

British Council would like to use the information that you provide for the purposes of market research. We will use your contact details to send you research materials such as questionnaires or surveys. We carry this out for legitimate purposes. However you can choose not to participate by contacting: studyuk.thailand@britishcouncil.org

Question Title

* 2. If you wish to receive newsletters until further notice, please check the box below:

You may unsubscribe any time by following the Unsubscribe link in the newsletter.

Question Title

* 3. Name

Question Title

* 4. Age

Question Title

* 5. Date of Birth

(dd/mm/yyyy)

Question Title

* 6. Gender

Question Title

* 7. Nationality

Question Title

* 8. Address

Question Title

* 9. Phone Number

Question Title

* 10. Email

Question Title

* 11. Currently studying at

Question Title

* 12. Class/Year

Question Title

* 13. GPA

Question Title

* 14. Are you studying at British Council?

Question Title

* 15. Please upload your video (1-minute speech) and share a link here

Question Title

* 16. Scholarship(s) you are applying for

Question Title

* 17. Please upload your current transcript

DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG file types only.
Choose File
No file chosen

Question Title

* 18. Agreement on use of information

IMPORTANT NOTICE: TO BE COMPLETED WHERE THE INDIVIDUAL IS UNDER THE AGE OF 18

As the Subject’s Parent / Guardian, I hereby agree to the terms set out in this Consent Form by typing my name below

Question Title

* 19. Name of Parent / Guardian

Question Title

* 20. I hereby:

British Council complies with data protection law in the UK and laws in other countries that meet internationally accepted standards. You have the right to ask for a copy of the information we hold on you, and the right to ask us to correct any inaccuracies in that information. If you have concerns about how we have used your personal information, you also have the right to complain to a privacy regulator.

For detailed information, please refer to the privacy section of our website, www.britishcouncil.org/privacy or contact your local British Council office. We will keep your information in line with our retention policies from the time of collection.

T