Chestionar realizat de GAL Valea Trotușului (județul Bacău) pentru fundamentarea nevoilor de dezvoltare locală.

Question Title

* 1. Care considerați că este cel mai important aspect pozitiv din localitatea dumneavoastră?

Precizați care credeți că este cel mai important aspect pozitiv dintre cele pe care le percepeți la nivelul localității dumneavoastră.

Question Title

* 2. Care credeți că este cea mai importantă problemă din localitatea dumneavoastră?

Enunțați care credeți că este cea mai importantă problemă dintre cele pe care le resimțiți la nivelul localității dumneavoastră

Question Title

* 3. Ce credeți dumneavoastră că trebuie să se facă pentru dezvoltarea localității unde locuiți?

Enunțați care credeți că sunt intervențiile necesare pentru dezvoltarea zonei

Question Title

* 4. Care credeți că sunt cele mai importante 3 domenii în care ar trebui să se intervină la nivelul localității dumneavoastră?

Citiți toate variantele și bifați maxim trei domenii pe care le considerați cele mai importante sau adăugați altele dacă este necesar

Question Title

* 5. Cum percepeti ideea de "asociație a producatorilor agricoli"?

Bifați un singur răspuns

Question Title

* 6. Cum apreciați nivelul de dezvoltare economic al localității dumneavoastră?

Bifați răspunsul pe care îl considerați potrivit

Question Title

* 7. Care credeți că sunt măsurile care pot conduce la dezvoltarea economică a localității dumneavoastră?

Bifați maxim 3 răspunsuri pe care le considerați soluții bune și completați „altă sursă”, dacă este cazul

Question Title

* 8. Care considerați că sunt domeniile economiei locale care ar trebui sprijinite în mod prioritar?

Bifați maxim 3 răspunsuri pe care le considerați soluții bune

Question Title

* 9. Cât de mulțumit(ă) sunteți de serviciile sociale furnizate?

Bifați pentru fiecare afirmație, tipul de răspuns care vi se potrivește

  Foarte nemulțumit Nemulțumit Acceptabil Mulțumit Foarte mulțumit Nu știu/ Nu este cazul
Servicii de asistență socială acordate pentru copii și pentru familii cu copii (centre de zi, centre rezidențiale)
Alocaţii şi indemnizaţii pentru creşterea copilului
Servicii de asistență socială acordate adulților (ex. persoane adulte cu dizabilități, victimele violenței în familie, alte servici comunitare)
Servicii de sănătate umană
Servicii de sănătate veterinară
Servicii de asistență socială acordate vârstnicilor  (ex. centre de îngrijire și asistență, inclusiv asistență medico-socială)
Servicii de asistență socială acordate persoanelor vulnerabile (ex. persoane în risc de sărăcie, persoane cu diferite adicții, persoane fără adăpost, tineri în dificultate)
Servicii de asistență religioasă

Question Title

* 10. Care credeți că sunt măsurile sociale care pot conduce la îmbunătățirea vieții în localitatea dumneavoastră?

Bifați maxim 3 răspunsuri pe care le considerați cele mai necesare

Question Title

* 11. Cum apreciați următoarele condiții din localitatea dumneavoastră?

Acordați pentru fiecare condiție o notă de apreciere

  Foarte slabă Slabă Acceptabilă Bună Foarte bună
Curațenia apelor (râuri, lacuri)
Colectarea selectivă a deșeurilor
Curățenia spațiilor publice (parcuri, drumuri, trotuare, pajiști)
Utilizarea surselor de energie regenerabilă
Gestionarea câinilor fără stăpân

Question Title

* 12. Cât de mulțumit(ă) sunteți de relaționarea administrației publice din localitate cu cetățenii?

Alegeți pentru fiecare categorie răspunsul considerat potrivit

  Foarte nemulțumit Nemulțumit Acceptabil Mulțumit Foarte mulțumit
Interacțiunea cu cetățenii a administrației publice
Posibilitatea efectuării de plăți electronice a taxelor și impozitelor 
Posibilitatea de depunere on-line a declarațiilor/ solicitărilor
Consultarea cetățenilor privind finanțarea unor proiecte 

Question Title

* 13. Ce credeți că ar îmbunătăți comunicarea dintre cetățeni și administrația publică locală? 

Bifați toate răspunsurile pe care le considerați soluții bune și completați „altă sursă”, dacă este cazul

Question Title

* 14. V-ați pus problema mutării domiciliului în altă localitate în următorii 3 ani?

Alegeți un singur răspuns

Question Title

* 15. Aveți membri ai familiei care au părăsit localitatea și s-au stabilit într-un alt oraș/într-o altă țară?

Question Title

* 16. Aveți membri ai familiei dvs care au lucrat în afara României minim 1 an de zile și au revenit definitiv în România, în ultimii 3 ani?

Question Title

* 17. În ce localitate locuiți?

Mentionați și satul/cartierul

Question Title

* 18. Sexul:

Question Title

* 19. Categoria de vârstă la care vă încadrați:

Question Title

* 20. Ocupația:

Question Title

* 21. Localitatea și țara în care sunteți angajat:

Question Title

* 22. Ultima formă de învățământ absolvită?

Question Title

* 23. Între ce valori se încadrează veniturile familiei dvs. nete, lunare?

Question Title

* 24. Desfașurați activități agricole declarate la APIA?

Question Title

* 25. Desfășurați activități de procesare a produselor agricole?

Question Title

* 26. Apartineți unei comunități minoritare?

Question Title

* 27. Apartineți unui grup vulnerabil (copii orfani, persoane abuzate, alcoolici, persoane cu handicap, copii/tineri cu părinți în străinătate) ?

T