Screen Reader Mode Icon

Съществува ли необходимост сред семействата с деца с трудност от специални детски лагери

Question Title

* 1. Участвали ли сте в детски лагери с вашите деца

Question Title

* 2. Какви очаквания трябва да изпълнява подобен тип дейности?

Question Title

* 3. Трябва ли да се включва терапевтичен компонент?

Question Title

* 4. Когато видите подобни съобщения за организирани детски лагери вашите асоциации са:

Question Title

* 5. Участвали сме вече в подобни детски лагери - преживяването беше:

Question Title

* 6. Бихте се включили в подобен вид детски лагери

Question Title

* 7. Виждате ли ползи (както образователни, така и терапевтични) от подобни лагери сред природата?

Question Title

* 8. Споделете с ваши думи, какви са очакванията ви от подобни лагери сред природата

Question Title

* 9. Споделете с ваши думи, какво най-общо очаквате да постигнете с вашето дете (самостоятелност, социални умения, нови приятелства,свободна игра,научаване на нови знания)

0 of 9 answered
 

T