Blink kulturskole spørreskjema

Blink kulturskole ønsker bla. å vite hvor kjent vi er og hvilke undervisningstilbud vi burde ha.
Undersøkelsen tar ca 2 min.
Elever fra 8 klasse og oppover kan svare selv. Yngre elever må få hjelp av sine foreldre.

* 1. Hvilken klasse går du i?

* 2. Hvilken kommmune bor du i?

* 3. Er du elev i BLINK kulturskole?

* 4. Hvor har du hørt om BLINK kulturskole?

* 5. Er det noen undervisningstilbud  du savner du i BLINK kulturskole?
Våre tilbud finner du på www.blink-kulturskole.no

* 6. Hvorfor er du ikke elev i kulturskolen?

* 7. Hvis du står på venteliste til kulturskoletilbud, hvor lenge har du stått der?

T