Uz modul 8-1 nalazi se poveznica za upitnik Radne grupe za laboratorijsku endokrinologiju.
Ispunjavanjem upitnika pomoći ćete u harmonizaciji pretraga u dijagnostici bolesti štitnjače u Hrvatskoj.
Za popunjavanje upitnika potrebno vam je približno deset minuta. Sudjelovanje je dobrovoljno te ne ulazi u ocjenu pretrage.

Question Title

* 1. Vrsta ustanove

Question Title

* 2. Navedite koje pretrage za dijagnostiku bolesti štitnjače radite u Vašem laboratoriju

Question Title

* 3. Vrsta uzorka

Question Title

* 4. Uzorkovanje se provodi

Question Title

* 5. Laboratorij odrađuje sve pretrage zadane od liječnika primarne zdravstvene zaštite

Question Title

* 6. Laboratorij određuje trudnicama ukupni T3 i/ili T4

Question Title

* 7. Laboratorij ima uputu o posebnoj pripremi pacijenata prije vađenja (npr. uzimanje nadomjesne/supresijske terapije prije vađenja)

Question Title

* 8. Laboratorij evidentira podatak o nadomjesnoj/supresijskoj terapiji

Question Title

* 9. Odaberite proizvođača/metodu (više odabira)

Question Title

* 10. Najniža koncentracija koja se izdaje za TSH definirana je:

Question Title

* 11. Laboratorij je za TSH proveo verifikaciju granice kvantifikacije (LOQ) deklariranu od proizvođača:

Question Title

* 12. Navedite pretrage s kojima sudjelujete u vanjskoj procjeni kvalitete (više odgovora)

Question Title

* 13. Navedite organizatora vanjske procjene kvalitete u kojoj sudjelujete i pretrage (više odgovora)

Question Title

* 14. Laboratorij izvještava odgovorne liječnike/pacijenta o kritičnim vrijednostima prema HKMB

Question Title

* 15. Laboratorij ima definiran protokol za ispitivanje interferencija na heterofilna antitijela

Question Title

* 16. Opišite protokol za ispitivanje interferencija

Question Title

* 17. Naziv pretrage na nalazu je u formi

Question Title

* 18. Naziv pretrage na nalazu prati Harmonizaciju HKMB

Question Title

* 19. Laboratorij navodi na nalazu metodu kojom su pretrage učinjene

Question Title

* 20. . Laboratorij koristi SI jedinice (gdje je primjenjivo)

Question Title

* 21. Laboratorij ima definirane pretrage za dijagnozu bolesti štitnjače kao:

Question Title

* 22. Koje referentne intervale primjenjujete na nalazima za odraslu populaciju?

Question Title

* 23. Referentni intervali za TSH koji se koriste za odraslu populaciju obuhvaćaju:

Question Title

* 24. Laboratorij je proveo verifikaciju referentnih intervala

Question Title

* 25. Laboratorij ima definirane referentne intervale po dobi

Question Title

* 26. Laboratorij izdaje na nalazu posebne referentne intervale/granične vrijednosti specifične za TSH prema trimestru trudnoće

Question Title

* 27. Laboratorij ima definirano minimalno vrijeme između ponavljanja iste pretrage (minimal retesting interval)

Question Title

* 28. Laboratorij uzima u obzir cirkadijalni ritam pri izdavanju rezultata TSH

0 of 28 answered
 

T