Question Title

* 1. Pågår ditt projekt med vårt företag för närvarande eller har det avslutats?

Question Title

* 2. Hur väl hanterade din kundansvarige ditt projekt?

Question Title

* 3. Hur noga följde vårt företag tidsplaneringen för ditt projekt?

Question Title

* 4. Hur sannolikt är det att du anlitar vårt företag igen?

Question Title

* 5. Hur sannolikt är det att du rekommenderar vårt företag till andra?

0 av 5 besvarad(e)
 

T