Khảo sát các bên liên quan

Thành phố Burien đang bắt đầu quy trình tuyển dụng và lựa chọn Giám đốc Thành phố tiếp theo và đã thuê công ty của chúng tôi, GovHR Hoa Kỳ, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng này. Thị trưởng và Hội đồng thành phố tin rằng điều quan trọng là phải thu hút phản hồi từ cộng đồng và tổ chức về các đặc điểm và tính cách mà Người quản lý thành phố mới nên có cũng như những cơ hội và thách thức mà người đó có thể phải đối mặt nếu họ được chọn làm Thành phố tiếp theo của Burien. Người quản lý.

Giám đốc Thành phố là Giám đốc Hành chính của Thành phố và báo cáo với Thị trưởng và Hội đồng Thành phố. Quản lý Thành phố chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của Thành phố, bao gồm việc bổ nhiệm và giám sát tất cả Nhân viên Thành phố; khuyến nghị các chính sách, thủ tục và pháp lệnh; và phát triển ngân sách của Thành phố để Thị trưởng và Hội đồng Thành phố xem xét và phê duyệt.

Chúng tôi đánh giá đầu vào của bạn! Vui lòng cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi sau trước ngày 11 tháng 4 năm 2022. Tất cả các câu trả lời của bạn sẽ được giữ bí mật vì chúng sẽ được gửi trực tiếp cho chúng tôi. Nếu bạn muốn gửi email trực tiếp cho chúng tôi kèm theo phản hồi bổ sung, bạn có thể gửi nhận xét và đề xuất của mình tới địa chỉ email này: BurienCityManager@GovHRUSA.com.

Question Title

* 1. Vui lòng xác định bạn đại diện cho khu vực bầu cử nào: (Chọn tùy chọn mô tả tốt nhất vị trí của bạn)

Question Title

* 2. Burien nên có kiểu lãnh đạo nào với tư cách là Giám đốc Thành phố của nó? (Vui lòng chọn tối đa 5)

Question Title

* 3. Bạn tin rằng ba phong cách quản lý nào sau đây là cần thiết để Người quản lý thành phố có thể lãnh đạo thành công Burien?

Question Title

* 4. Bạn tin rằng 5 khả năng và kỹ năng nào sau đây là cần thiết nhất để thực hiện công việc của Người quản lý thành phố?

Question Title

* 5. Bạn có nghĩ rằng tân Giám đốc Thành phố cần phải có kinh nghiệm trước đó về bất kỳ lĩnh vực nào sau đây không?

Question Title

* 6. Ba xu hướng tích cực hàng đầu mà bạn thấy ở Burien mà Người quản lý thành phố tiếp theo sẽ gặp phải khi bắt đầu với vai trò mới của họ là gì?

Question Title

* 7. Ba thách thức hàng đầu mà bạn nghĩ sẽ phải đối mặt với Giám đốc Thành phố mới là gì?

Question Title

* 8. Bạn có bất kỳ nhận xét nào khác liên quan đến việc tuyển dụng cho vị trí Giám đốc Thành phố tiếp theo của Burien?

T