Za vstop v raziskavo potrebujete geslo.

Geslo za vstop lahko najdete na dopisu, ki ste ga ob nakupu Bramac strehe prejeli v mapi skupaj z garancijskim listom. V primeru, da mape niste prejeli nam lahko pošljete prošnjo za novo mapo na elektronski naslov marketing@bramac.si. Prošnji priložite kopijo računa, kot dokazilo o nakupu.

T