Screen Reader Mode Icon

Ankieta: Współpraca biznesu z podmiotami ekonomii społecznej w województwie mazowieckim

Szanowni Państwo, poniższa ankieta jest częścią badania odbywającego się z inicjatywy i na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, którego celem jest identyfikacja możliwych obszarów współpracy sektora prywatnego z podmiotami ekonomii społecznej działającymi na terenie województwa mazowieckiego.

Ankieta jest kierowana do przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego. Wszelkie informacje zdobyte w badaniu są traktowane jako poufne. Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 10-15 minut.

Dziękujemy za udział w badaniu.

Question Title

* 1. Czy zna Pan/i organizacje, które nazywa się Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES)?

0 z 23 z odpowiedziami
 

T