Question Title

1. Thinking about your most recent contact with our customer service advisors, how knowledgeable have you found them?

Wrth ystyried eich cyswllt diweddaraf gydag ymgynghorwyr ein gwasanaeth cwsmeriaid, pa mor wybodus oedden nhw yn eich barn chi?

Question Title

2. Thinking about your most recent contact with our customer service advisors, how helpful have you found them?

Wrth ystyried eich cyswllt diweddaraf gydag ymgynghorwyr ein gwasanaeth cwsmeriaid, pa mor gynorthwyol oedden nhw yn eich barn chi?

Question Title

3. Thinking about the most recent letters you have received from us, how clear have you found the information you have been given?

Wrth ystyried y llythyrau diweddaraf rydych wedi’u derbyn wrthym, pa mor eglur fu’r wybodaeth a roddwyd i chi?

Question Title

4. Our opening hours are Monday to Friday, 8.30am to 5pm, how convenient do you find these hours?

Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.30am a 5pm; pa mor gyfleus yw’r oriau hyn yn eich barn chi?

Question Title

5. How easy has it been for you to make contact with the benefits office?

Pa mor hawdd yw hi wedi bod i chi gysylltu â’r swyddfa fudd-daliadau?

T