Công nghệ Năng lượng Tái Tạo và HVAC cho Thành phố & Nhà máy thông minh Bình Dương trong hành trình hướng đến Bền vững & Trung hòa Carbon trong sản xuất
===
Bắt kịp tinh thần phát triển bền vững của Bình Dương và phản ánh tầm nhìn bao quát của Việt Nam. Sự kiện “Industry Connect” hứa hẹn đem đến chuỗi hội thảo chuyên đề, khai thác những xu hướng, công nghệ và sáng tạo mới nhất đang diễn ra trong lĩnh vực công nghiệp.

+ Thời gian: 08:30 – 16:00 ngày 29/05/2024
+ Địa điểm: Trung tâm thương mại thế giới (WTC), B11, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương)

Đừng bỏ lỡ cơ hội này để kết nối với các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành và mở ra những cơ hội kinh doanh mới.
Vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 27/05/2024. Số lượng đăng ký giới hạn và sự kiện chỉ dành cho khách tham quan chuyên ngành.

Liên hệ hỗ trợ:
Bao Phan
T: +84 28 3622 2588 (115)
E: bao.phan@informa.com

Renewable Energy & HVAC Technologies for Smart City & Manufacturing in Binh Duong towards the Net-zero journey
===
Capturing the sustainable development hype of Binh Duong and synchronizing with Vietnam's long-term vision, Industry Connect is part of HVACR Vietnam and Electric & Power Vietnam exhibitions. This premier roadshow promises a series of insightful seminars, delving into the latest trends, technologies, and innovations shaping the industry fields.

+ Date & Time: 8:30 – 16:00 – 29 May 2024
+ Venue: WTC Expo International Exhibition Center, B11, Hung Vuong Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong District

Don't miss this opportunity to network with industry leaders and unlock new business opportunities. Please register before 27 May 2024. The available slot is limited and exclusive for trade visitors only.

Contact:
Bao Phan
T: +84 28 3622 2588 (115)
E: bao.phan@informa.com

Question Title

* 1. Họ tên | Your full name:

Question Title

* 2. Chức vụ | Your job title:

Question Title

* 3. Số di động | Your mobile number:

Question Title

* 4. Email | Your email:

Question Title

* 5. Tên công ty | Your company name:

Question Title

* 8. Vui lòng chọn chủ đề hội thảo quý vị muốn tham dự. | Please select the seminar topic you would like to attend.

T