Screen Reader Mode Icon

Kratki upitnik danas - pristupačnije kretanje urbanim prostorima za sve, sutra!

Trenutno u Sarajevu živi 30,000 osoba sa teškoćama u kretanju, a u Bosni i Hercegovini je to mnogo veći broj. Svakodnevno se susreću sa problemima prilikom odlaska na posao, u školu, prodavnicu, kino, muzej, a šetnja gradom i korištenje javnog prevoza je izazov. 
 
Potrebno je promijeniti stvari na bolje.  Jedno od rješenja je ideja da se razvije WeMapp mobilna aplikacija za mapiranje i urbanu navigaciju osoba sa smanjenom pokretljivošću, kako bi urbani prostori bili što pristupačniji svima. 
 
Kako bi se osiguralo da ova aplikacija bude odgovor na stvarne potrebe, važna je  perspektiva osoba sa smanjenom pokretljivošću, osoba starije životne dobi, roditelja sa djecom, kao i cijele zajednice.
 
Pridružite se ideji da urbane prostore učinimo pristupačnim svima, i za početak popunite ovaj kratki upitnik  koji će  pomoći u boljem razumijevanju Vaših potreba u svakodnevnom kretanju, i učestvujte u zajedničkom kreiraju aplikacije koja će biti korisna svima. 

Question Title

* 1. Ime i prezime:

Question Title

* 2. Email:

Question Title

* 3. Spol

Question Title

* 4. Starost:

Question Title

* 6. U svakodnevnom životu i kretanju mjestom u kojem živite najčešće:

Question Title

* 7. U prelasku od tačke A do tačke B u mjestu u kojem živite, najčešće arhitektonsko-urbanističke prepreke koje ometaju Vaše slobodno i samostalno kretanje su:

Question Title

* 8. Ukoliko ste osoba sa poteškoćama u kretanju, da li biste mogli sa nama podijeliti o kojoj se tačno poteškoći radi, i kako biste okarakterisali Vaše motoričke sposobnosti.

Question Title

* 9. Da li Vam je potrebna pomoć u svakodnevnom kretanju i aktivnostima kod kuće ili vani?

Question Title

* 10. Ako da, od koga najčešće tražite ili dobijate pomoć?

Question Title

* 11. Kada razmišljate o okruženju u kojem živite i stvarima koje primijetite u svojoj lokalnoj zajednici u svom svakodnevnom kretanju, emocije koje se bude su većinom:

Question Title

* 12. Da li koristite neko digitalno rješenje, ili aplikaciju, u planiranju svakodnevnih ruta kretanja u mjestu u kojem živite?

Question Title

* 13. Da li biste bili voljni dodavati informacije o pristupačnosti i/ili preprekama na rutama u aplikaciju kako bi obavijestili druge korisnike ukoliko bi takva opcija u aplikaciji postojala?

Question Title

* 14. Ukoliko bi postojala aplikacija ili digitalno rješenje koje bi Vam pomogalo u kvalitetnijem planiranju i samostalnom kretanju u mjestu u kojem živite, koje informacije bi bile ključne za Vas da budu dostupne u toj aplikaciji (molimo označite do 4 odgovora):

0 of 14 answered
 

T