Question Title

* 1. Jak oceniają Państwo udział szkoły w kończącym się projekcie "Zamki - miejsca, w których kształtowały się nasze wspólne europejskie wartości?

Question Title

* 2. W ciągu ostatnich dwóch lat zorganizowano bardzo wiele działań związanych z tematyką projektu. W których z nich wzięło, według Państwa, udział Państwa dziecko?

Question Title

* 3. Które z tych działań były według Państwa najciekawsze?

Question Title

* 4. Czy Państwo, jako rodzice, byli zaangażowani w realizację któregoś z zadań projektowych?

Question Title

* 5. Z jakimi krajami współpracowaliśmy, według Państwa, w tym projekcie?

Question Title

* 6. Co uważają Państwo za najważniejszą zaletę projektów międzynarodowych w szkole? Prosimy o ułożenie zalet wg kolejności (1-najmniej ważne, 5 - najważniejsze)

Question Title

* 7. Jaka, Państwa zdaniem, tematyka powinna pojawić się w kolejnych realizowanych przez szkołę projektach?

T