Velkommen til spørreundersøkelse!

 
7% of survey complete.
Vi vil gjerne vite hvordan lærere bruker nettet i undervisningen. Resultatet av undersøkelsen vil bli offentligjort, men alle som har svart er 100% anonyme.
Denne undersøkelsen er laget av redaksjonen i Store norske leksikon. Vi vil gjerne lage en bedre nettside for skoleelever og lærere, og du kan hjelpe oss ved å svare på noen spørsmål!

T