1. Procés - Qualitat

* 1. Les explicacions dels professors han estat prou clares:

* 2. Els professors han estat disponibles?

* 3. Van donar les respostes adequades als teus dubtes?

* 4. Avaluació de les pràctiques:

  Si No
Clares
Difícils
Poques
Moltes

T