ХААН банкны эрхэм харилцагч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе!

Энэхүү бизнес оношилгоо нь 10-аас дээш үндсэн ажилтантай ЖДБ эрхлэгч ААН-үүдийн бизнесийн үйл ажиллагааг үнэлэн, ерөнхий зөвлөмж өгөхөд тохиромжтой. Компанийхаа өнөөгийн үйл ажиллагааг дүгнэн, ирээдүйн хөгжлийг төлөвлөн хамтдаа хөгжих хүсэлтэй ХААН банкны эрхэм харилцагчиддаа бид энэхүү боломжийг олгож байна.

Question Title

* 1. Байгууллагын нэр

Question Title

* 2. Байгууллагын Регистрийн дугаар

Question Title

* 3. Үйл ажиллагааны чиглэл 

Question Title

* 4. Танай компани хэдэн ажилтантай вэ?

Question Title

* 5. Та Хаан банкны Жижиг, дунд бизнесийг дэмжих төвийн ямар нэг сургалт, үйл ажиллагаанд хамрагдаж байсан уу?

Question Title

* 6. "Менежментийн түргэвчилсэн оношилгоо" үйлчилгээнд хамрагдахаар бол ярилцлага хийх удирдлагын мэдээллийг бөглөнө үү. 
/Байгууллагынхаа үйл ажиллагаа, стратеги, санхүү, хүний нөөц, маркетингийн талаар чөлөөтэй ярилцах гүйцэтгэх удирдлага байх шаардлагатай/

Question Title

* 7. Та ХААН банкны Бизнес зөвлөхтэй цаг тохирон 2 удаа онлайн уулзалт хийх шаардлагатай /Нэг удаагийн уулзалт 1-2 цаг үргэлжилнэ/

Question Title

* 8. Менежментийн оношилгооны зөвлөмжийг бодитой, үр дүнтэй байлгах үүднээс та өөрийн компанийн талаарх мэдээллийг үнэн зөв, нээлттэй ярилцах үүргийг хүлээж байна.

0 of 8 answered
 

T