Ovim projektnim prijedlogom želi se kroz konzultativne aktivnosti uključiti mlade, organizacije civilnog društva i donositelje odluka u proces izrade dokumenta koji će definirati model upravljanja Centrom za mlade koji se planira uskoro izgraditi.
Ovim anketnim upitnikom žele se prikupiti podatci organizacija i neformalnih skupina koje žele sudjelovati u izradi modela upravljanja budućeg Centra za mlade. 

Question Title

* 1. Jeste li registrirana organizacija ili neformalna skupina?

Question Title

* 2. Naziv organizacije/neformalne skupine

Question Title

* 3. Kontak broj

Question Title

* 4. E-mail

Question Title

* 5. Područje djelovanja organizacije

Question Title

* 6. Biste li željeli sudjelovati u u procesu izrade modela upravljanja budućeg Centra za mlade?

Question Title

* 7. Ukoliko bi bio organiziran posjet Centru za mlade - Bunker (Samobor), biste li željeli sudjelovati na istom? (broj mjesta je ograničen)

T