1. Spoštovani!

Page1 / 7
 

Spoštovani!

Sem Lucija Lapuh, absolventka geografije na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Podatki, ki jih želim dobiti s tem anketnim vprašalnikom, bodo zelo pomemben vir informacij pri moji diplomski nalogi z naslovom Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije.

ANKETA JE NAMENJENA SLOVENCEM, KI TRENUTNO ŽIVIJO V TUJINI IN SO SE TJA PRESELILI (zaradi študija, dela, lastnega interesa …) PO OSAMOSVOJITVI SLOVENIJE (1991-2010).

Poslana je bila nekaterim posameznikom, ki živijo v tujini, slovenskim društvom, študentom na izmenjavi ter organizacijam, ki sem jih prosila naj anketo posredujejo naprej.

VLJUDNO VAS PROSIM ZA SODELOVANJE IN SE HKRATI ZAHVALJUJEM ZA VAŠE ODGOVORE. Za anketo boste potrebovali približno petnajst minut. Anketa je anonimna.

Če poznate še koga, ki živi v tujini in se je iz Slovenije preselil po letu 1990, Vas lepo prosim, da mu posredujete anketo, saj bom z več izpolnjenimi vprašalniki dobila bolj reprezentativne podatke.

Če ste zainteresirani za rezultate raziskave, bodo le ti na voljo v diplomski nalogi z naslovom Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije avtorice Lucije Lapuh, objavljeni v Cobissu, na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani oziroma me lahko kontaktirate na elektronski naslov: lucija_lapuh@yahoo.com.

Lucija Lapuh

T