Part I
Prvi dio

EN: The World Bank Group (WBG) is preparing its new engagement strategy for Croatia and developing a new Country Partnership Framework (CPF) for 2019-23. The CPF, jointly prepared with the Government of Croatia and after extended consultation with stakeholders, will outline priorities for intervention and areas of future support from the WBG. We would like to hear your views about our role and what the WBG should focus on in Croatia. Please take the following brief survey:
HR: Grupacija Svjetske banke (WBG) priprema novu strategiju za Republiku Hrvatsku - Country Partnership Framework (CPF), za razdoblje od 2019.-2023. Partnerstvo, koje će WBG pripremiti zajedno s Vladom RH, a slijedom opsežnog savjetovanja s dionicima, odredit će prioritete te područja djelovanja WBG-a. Rado bismo čuli Vaša gledišta o našoj ulozi i onome na što bi se WBG trebala usredotočiti u Hrvatskoj. Ljubazno Vas molimo da ispunite kratki upitnik u nastavku:

Question Title

* 1. EN: In your opinion, the current economic situation in Croatia, compared with the previous 3 years, is...
HR: Prema Vašem mišljenju, gospodarsko stanje u Hrvatskoj  u usporedbi s prethodne 3 godine je:

Question Title

* 2. EN: What are the areas Croatia needs to address in order to reach higher growth rates? (Rank 1-8, with 1 being the most important.)
HR: Koji su izazovi Hrvatske u dosezanju viših stopa rasta? (Označite ih brojevima od 1 do 8, gdje je 1 najvažniji izazov.)

Question Title

* 3. EN: What are the areas the WBG should be engaged in Croatia? (Rank 1-9, with 1 being the most important)
HR: Koja su područja na kojima bi se WBG trebala angažirati u Hrvatskoj? (Označite ih brojevima od 1 do 9, gdje je 1 najvažnije područje.)

Question Title

* 4. EN: Who should the World Bank Group partner with and cooperate with to help Croatia? (Rank 1-6, with 1 being the most important)
HR: S kime bi Svjetska banka trebala stupiti u partnerstvo i surađivati radi pomoći Hrvatskoj? (Označite brojevima od 1 do 6, gdje je 1 najvažniji partner)

Question Title

* 5. EN: Please share any additional comments or suggestions you might have related to questions 2, 3 or 4:
HR: U slučaju bilo kakvih dodatnih komentara ili sugestija vezano za pitanja 2, 3 ili 4, molimo Vas da ih navedete ovdje:

T