Question Title

* 1. Hvor store problemer har du med kviser? (1: ingen problemer - 10: Veldig store problemer)

Question Title

* 2. Hvor mye føler du at kvisene påvirker livskvaliteten?

Question Title

* 3. Hvilke påstander stemmer best overens med dine kviseproblemer?
Du kan velge flere alternativer nedenfor. Om ingen av alternativene stemmer kan du gå videre til neste spørsmål.

Question Title

* 4. Hvilket av bildene under mener du er mest likt dine kviseproblemer?

Question Title

* 5. Hvilken behandling bruker du eller har brukt mot dine kviser?

Question Title

* 6. Er det sannsynlig at du vil oppsøke lege for evaluering av dine kviseproblemer, og få tilpasset behandling som passer for deg??

T