INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W BADANIU

Kierownik badania: dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski Krzysztof Nowosielski

Zespół badaczy: Krzysztof Nowosielski, Iwona Gisterek, Agnieszka Boratyn-Nowicka, Izolda Mrochen-Domin, Agnieszka Kołodziej-Jaskuła

 

1.      Główne założenia i cel badania:

Seksualność kobiet po leczeniu nowotworów narządu rodnego była przedmiotem niewielkiej liczby badań. Brak jest także danych naukowych, szczególnie z obszaru Europy środkowo-wschodniej, na temat przebiegu procesu rehabilitacji i odzyskiwaniu przez pacjentkę i jej partnera funkcji seksualnych. W celu dokonania takiej oceny konieczne są badania prospektywne, długofalowe. Kryteria te spełnia prezentowany projekt, który pozwoli również na  przygotowanie poradników dotyczących zdrowia seksualnego kobiet po leczeniu nowotworów ginekologicznych oraz na przygotowanie standardów opieki w zakresie zdrowia seksualnego nad kobietami po leczeniu nowotworów ginekologicznych

2.      Czas trwania badania: październik 2019- grudzień 2022

3.      Spodziewane korzyści:

Prezentowany projekt badawczy pozwoli na ocenę wpływu nowotworów narządów rodnych nie tylko na seksualność kobiety, ale również jej partnera. Wyniki badań pozwolą na przygotowanie poradników dotyczących zdrowia seksualnego kobiet po leczeniu nowotworów ginekologicznych przeznaczonych dla pacjentek, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia, przygotowanie standardów opieki w zakresie zdrowia seksualnego nad kobietami po leczeniu nowotworów ginekologicznych. Badania nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla uczestników badania.

4.      Przebieg badań:

Ankieta badawcza zostanie wręczona pacjentkom zgłaszającym się na rutynowe kontrole do Poradni Onkologicznych w 3-6, 12 i 24 miesiące po zakończeniu terapii przeciwnowotworowej oraz ich partnerom. Każda para (osobno pacjentka i jej partner) otrzyma unikatowy nr badanego potrzeby do identyfikacji uczestnika z zachowaniem zasad anonimowości.

Narzędziem badawczym będzie kwestionariusz badawczy wypełniany trzykrotnie przez pacjentkę i jej partnera oddzielnie. Czas potrzebny na wypełnienie ankiety wynosi około 40 min. Proszę sumiennie dopowiedzieć na wszystkie zadawane pytania. Pozwoli to na rzetelną analizę danych

5.      Poufność i ochrona danych osobowych:

Wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia będą traktowane jako silnie poufne i zostaną wykorzystane jedynie do celów statystycznych.

Wyniki badań mogą być publikowane lub prezentowane w postaci publikacji lub w trakcie spotkań naukowych, ale bez podawania danych osobowych.

 

6.      Kontakt:

Kierownik badania i członkowie zespołu badawczego są zawsze gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące opisanego badania. Telefon kontaktowy kierownika badań:

+48 502027943

T