Boli ste spokojný (s vykonanou službou čistenia a upratovania) ?

Question Title

* 1. Boli ste spokojný (s vykonanou službou čistenia a upratovania) ?

Ako hodnotíte nás v nasledujúcich oblastiach?

Question Title

* 2. Ako hodnotíte nás v nasledujúcich oblastiach?

  výborné chválitebné dobré dostatočné nedostatočné
Komunikácia personálu
Dôslednosť personálu
Ústretovosť personálu
Profesionalita personálu
Kvalita poskytnutej služby
Cena služby
Čo pokladáte za silnú stránku našej spoločnosti, alebo poskytnutej služby?

Question Title

* 3. Čo pokladáte za silnú stránku našej spoločnosti, alebo poskytnutej služby?

Chceme zlepšovať naše služby, ktoré sme Vám poskytli (poskytujeme). Čo môžeme urobiť nabudúce lepšie?

Question Title

* 4. Chceme zlepšovať naše služby, ktoré sme Vám poskytli (poskytujeme). Čo môžeme urobiť nabudúce lepšie?

Aká je pravdepodobnosť, že by ste nás odporučili? Inej firme, kolegovi, alebo priateľovi?

Question Title

* 5. Aká je pravdepodobnosť, že by ste nás odporučili? Inej firme, kolegovi, alebo priateľovi?

Vaše kontaktné informácie (voliteľné)

Question Title

* 6. Vaše kontaktné informácie (voliteľné)

T