Question Title

* 1. Boli ste spokojný (s vykonanou službou čistenia a upratovania) ?

Question Title

* 2. Ako hodnotíte nás v nasledujúcich oblastiach?

  výborné chválitebné dobré dostatočné nedostatočné
Komunikácia personálu
Dôslednosť personálu
Ústretovosť personálu
Profesionalita personálu
Kvalita poskytnutej služby
Cena služby

Question Title

* 3. Čo pokladáte za silnú stránku našej spoločnosti, alebo poskytnutej služby?

Question Title

* 4. Chceme zlepšovať naše služby, ktoré sme Vám poskytli (poskytujeme). Čo môžeme urobiť nabudúce lepšie?

Question Title

* 5. Aká je pravdepodobnosť, že by ste nás odporučili? Inej firme, kolegovi, alebo priateľovi?

Question Title

* 6. Vaše kontaktné informácie (voliteľné)

T