Question Title

* 1. Giới tính

Question Title

* 2. Độ tuổi của bạn

Question Title

* 3. Trình độ học vấn

Question Title

* 4. Loại hình kinh doanh của cửa hàng bạn

Question Title

* 5. Loại nước uống bạn có thể cung cấp

Question Title

* 6. Bạn có đang sử dụng đồ nhựa để phục vụ khách hàng không?

Question Title

* 7. Thông tin cụ thể về cửa hàng

Question Title

* 8. Lý do chính khiến bạn muốn tham gia chương trình là

Question Title

* 9. Thông tin liên lạc

Question Title

* 10. Tôi cam kết khi ký tên dưới đơn này tôi đã trả lời dựa trên những thông tin thực về cửa hàng của chúng tôi. Tôi cam kết sẽ sử dụng nguồn nước sạch (đã liệt kê ở trên mẫu đơn) để cung cấp nước uống cho cộng đồng, và sẽ cung cấp nước lọc miễn phí cho cộng đồng đến lấy nước uống.

T