Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu

Lokalna akcijska grupa (LAG) „Sjeverna Istra“, u suradnji s Veleučilištem u Rijeci i Poljoprivrednim odjelom u Poreču, provodi anketu među vinarima i vinogradarima s područja koje obuhvaća LAG, a to su gradovi  Buje-Buie, Buzet, Novigrad-Cittanova i Umag-Umago te općine Brtonigla-Verteneglio, Grožnjan-Grisignana, Lanišće, Oprtalj-Portole, Vižinada-Visinada, Tar-Vabriga – Torre-Abrega  i Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica.

Anketa se provodi u sklopu projekta „Uvod u upravljanje pokrovnim usjevima u vinogradu“ koji je financiran sredstvima Istarske županije u sklopu Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u okviru Programa javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede Istarske županije za 2017. godinu. 

Cilj projekta je upoznavanje vinara i vinogradara s LAG područja sa metodom primjene pokrovnih usjeva i zatravljivanja međurednog prostora u vinogradima te prikaz pozitivnih i negativnih aspekata ove agortehničke mjere. Anketiranjem se želi utvrditi postoji li podrška za informiranjem i educiranjem o spomenutim metodama.

Ako ste vinar odnosno vinogradar koji djeluje na LAG području molimo Vas da odvojite 10-ak minuta svog vremena i odgovorite na anonimni anketni upitnik. Vaši se odgovori smatraju tajnima što znači da nitko neće saznati vaše ime niti dobiti uvid u odgovore.

Molimo Vas da iskreno odgovorite na SVA postavljena pitanja jer samo Vaša potpuna suradnja može jamčiti da će ovo istraživanje biti uspješno provedeno, a u skladu s time i društveno korisno i odgovorno.

Hvala na suradnji i utrošenom vremenu!
LAG "Sjeverna Istra"

Ime grada ili općine u kojoj živite:

Question Title

* 1. Ime grada ili općine u kojoj živite:

Dob:

Question Title

* 2. Dob:

Spol:

Question Title

* 3. Spol:

Koja je razina Vašeg obrazovanja?

Question Title

* 4. Koja je razina Vašeg obrazovanja?

Kojom se proizvodnjom bavite?

Question Title

* 5. Kojom se proizvodnjom bavite?

Koliko se godina bavite vinogradarstvom?

Question Title

* 6. Koliko se godina bavite vinogradarstvom?

U koju grupu spada površina/e na kojoj uzgajate vinovu lozu? 

Question Title

* 7. U koju grupu spada površina/e na kojoj uzgajate vinovu lozu? 

Kojom vrstom poljoprivredne proizvodnje se bavite?

Question Title

* 8. Kojom vrstom poljoprivredne proizvodnje se bavite?

Ukoliko planirate prijeći na neki drugi sustav poljoprivredne proizvodnje, koji je to sustav?

Question Title

* 9. Ukoliko planirate prijeći na neki drugi sustav poljoprivredne proizvodnje, koji je to sustav?

Kada bi bili zadovoljeni uvjeti koji su Vam važni, biste li bili zainteresirani prijeći na ekološko vinogradarstvo?

Question Title

* 10. Kada bi bili zadovoljeni uvjeti koji su Vam važni, biste li bili zainteresirani prijeći na ekološko vinogradarstvo?

Molimo navedite tri najznačajnija problema s kojima se susrećete svake godine u zaštiti vinove loze kod:

Question Title

* 11. Molimo navedite tri najznačajnija problema s kojima se susrećete svake godine u zaštiti vinove loze kod:

Koristite li pokrovne usjeve u Vašem vinogradu?

Question Title

* 12. Koristite li pokrovne usjeve u Vašem vinogradu?

Ukoliko koristite pokrovne usjeve, koje usjeve koristite?

Question Title

* 13. Ukoliko koristite pokrovne usjeve, koje usjeve koristite?

Molimo Vas navedite zbog čega koristite pokrovne usjeve ili zatravljivanje, ukoliko ih koristite.

Question Title

* 14. Molimo Vas navedite zbog čega koristite pokrovne usjeve ili zatravljivanje, ukoliko ih koristite.

Molimo, navedite koji su razlozi NE korištenja pokrovnih usjeva ili zatravljivanja ukoliko ih NE koristite. 

Question Title

* 15. Molimo, navedite koji su razlozi NE korištenja pokrovnih usjeva ili zatravljivanja ukoliko ih NE koristite. 

Jeste li zainteresirani za pohađanje seminara i radionica o korištenju pokrovnih usjeva?

Question Title

* 16. Jeste li zainteresirani za pohađanje seminara i radionica o korištenju pokrovnih usjeva?

Smatrate li da bi Vam informiranje na temu zatravljivanja i korištenja ostalih pokrovnih usjeva pomogla u odluci za usvajanje ili ne usvajanje primjene ove metode?

Question Title

* 17. Smatrate li da bi Vam informiranje na temu zatravljivanja i korištenja ostalih pokrovnih usjeva pomogla u odluci za usvajanje ili ne usvajanje primjene ove metode?

Imate li potreba za konstantnom edukacijom (npr. jednom godišnje) na temu primjene pokrovnih usjeva u vinogradima?

Question Title

* 18. Imate li potreba za konstantnom edukacijom (npr. jednom godišnje) na temu primjene pokrovnih usjeva u vinogradima?

Smatrate li korisnima aktivnosti ovog projekta (edukacija, primjeri dobre prakse, kreiranje vodiča)?

Question Title

* 19. Smatrate li korisnima aktivnosti ovog projekta (edukacija, primjeri dobre prakse, kreiranje vodiča)?

Koje bi Vas buduće teme seminara i radionica zanimale i pomogle Vam u uzgoju vinove loze?

Question Title

* 20. Koje bi Vas buduće teme seminara i radionica zanimale i pomogle Vam u uzgoju vinove loze?

T