Skolotāja un skolas sociālā loma: zināšanu veicināšana sabiedrībā


 Ceļā uz vienu no prestižākajām profesijām pasaulē


Pasaulē arvien vairāk tiek novērtēta skolotāja profesijas nozīme ne tikai jaunas paaudzes veidošanā, bet arī nākotnes valsts attīstībā – veidojot cilvēkus, kas rada sabiedrībai svarīgas vērtības, attīstot līderību, cieņu, radošumu, spēju sadarboties un iedvesmojot sasniegumiem.   

Latvijas sabiedrībai ir vajadzīgi izcili skolotāji un izcilas skolas. Kvalitatīvi vadītas, mūsdienīgas organizācijas, kuras caur vērtībām, kultūru un atvērtību veido iekļaujošu un drošu sabiedrību. 

Lai paceltu skolotāju sagatavošanu jaunā kvalitātē, Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Latvijas augstskolu mācībspēkiem strādā pie jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveides, kuras centrā ir Latvijas sabiedrībai svarīgas vērtības. Lai noskaidrotu Jūsu redzējumu par to, kādām vērtībām ir jāpiemīt Latvijas skolotājiem un skolai, lūdzam aizpildīt šo anketu.

Anketas aizpildīšana aizņems apmēram 10 minūtes. Aptauja ir anonīma, un iegūtie dati tiks publicēti vienīgi kopsavilkuma formā. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā rakstiet uz e-pasta adresi: aptauja@izm.gov.lv.

Question Title

* 1. Skolotājs ir viena no 21.gadsimta svarīgākajām profesijām un viņiem ir liela loma sabiedrības norisēs. 

Kāda, Jūsuprāt, ir skolotāja sociālā loma?
(Lūdzu izvēlieties vismaz 3 atbilžu variantus)

Question Title

* 2. Skolotājs ar savu darbu un piemēru iedzīvina sabiedrībai svarīgas vērtības.

 Kādas vērtības, Jūsuprāt, skolotājam jātur visaugstākajā godā?
(Lūdzu izvēlieties vismaz 3 atbilžu variantus)

Question Title

* 3. Skolotāji strādā skolā, un tajā valdošā kultūra lielā mērā nosaka, kāda ir katra bērna mācīšanās pieredze.

 
Kādas organizācijas vērtības, Jūsuprāt, raksturo izcilu skolu?
(Lūdzu izvēlieties vismaz 3 atbilžu variantus)

Question Title

* 4. Domājot par Jūsu personīgo pieredzi – kāda bija vai joprojām ir skolotāju loma Jūsu personības izaugsmē?
 
Skolotāji man palīdzēja:
(Lūdzu izvēlieties vismaz 3 atbilžu variantus)

Question Title

* 5. Kā Jūs iesaistāties mācību procesā?

Question Title

* 6. Jūsu dzīvesvieta ir:

Question Title

* 7. Kāda ir Jūsu pamatnodarbošanās?

Question Title

* 8.  Kāda ir Jūsu izglītība?

Question Title

* 9. Jūsu dzimums

Question Title

* 10. Kāda ir Jūsu mājās pārsvarā lietotā valoda?

T