INFORMACJA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W BADANIU

Kierownik badania: dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski Krzysztof Nowosielski

Zespół badaczy: dr  hab. n. med.Krzysztof Nowosielski, mgr Magdalena Łosik, dr Barbara Hadacz

 

1.      Główne założenia i cel badania:

Celem badania będzie ocena zamian w zachowaniach seksualnych kobiety ciężarnej oraz jej partnera w ciągu trwania ciąży oraz po jej zakończeniu

2.      Przebieg badań:

Badanie ma charakter anonimowy. W pierwszym etapy każda z par zakwalifikowanych do badania otrzyma unikatowy kod identyfikacyjny. Kod ten będzie niezbędny do identyfikacji badanych w kolejnych etapach projektu. Zakwalifikowana para będzie proszona o wypełnienie kwestionariusza, osobno dla ciężarnej i jej partnera trzykrotnie – w II trymestrze, w III trymestrze ciąży oraz w okresie 6-12 tygodni po porodzie. Kwestionariusz badawczy zawiera pytania dotyczące zachowań seksualnych oraz zmian w relacjach partnerskich, które mogą zachodzić w czasie trwania ciąży i w okresie połogu.

Uzyskane wyniki pozwolą na przygotowania programów promocji zdrowia seksualnego dla kobiet ciężarnych oraz ich partnerów w populacji polskie i międzynarodowej.

 

3.      Poufność i ochrona danych osobowych:

Wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia będą traktowane jako silnie poufne i zostaną wykorzystane jedynie do celów statystycznych.

Wyniki badań mogą być publikowane lub prezentowane w postaci publikacji lub w trakcie spotkań naukowych, ale bez podawania danych osobowych.

 

4.      Kontakt:

Kierownik badania i członkowie zespołu badawczego są zawsze gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące opisanego badania. Telefon kontaktowy kierownika badań:

+48 502027943

Question Title

* 1. Wyrażam zgodę na udział w badaniu:

T