Question Title

* 1. Vaš spol?

Question Title

* 2. Mjesto stanovanja?

Question Title

* 3. Godina rođenja?

Question Title

* 4. Vaš trenutni radni status?

Question Title

* 5. U kojem sektoru radite ili ste radili?

Question Title

* 6. Da li ste se ikada lično suočili sa diskriminacijom u procesu zapošljavanja ili tokom vašeg radnog odnosa? Odnosno da li vas je poslodavac diskriminisao po bilo kojem osnovu? Opišite situaciju ukratko.

Question Title

* 7. Po kojem osnovu ste bili diskriminisani tokom procesa zapošljavanja ili dok ste bili u radnom odnosu? Možete odabrati više opcija.

Question Title

* 8. Da li ste se obratili nekoj instituciji kako biste prijavili diskriminaciju i zatražili pomoć?

Question Title

* 9. Ukoliko da, kome odnosno kojoj instituciji ste se obratili za pomoć?

Question Title

* 10. Nakon obraćanja za pomoć, da li se situacija poboljšalja odnosno da li je problem diskiriminacije riješen?

Question Title

* 11. Ukoliko se niste obratili nekoj instituciji kako biste prijavili diskriminaciju i zatražili pomoć, zašto to niste učinili?

Question Title

* 12. Da li ste ikada biti predmet mobinga, odnosno fizičkog ili psihičkog maltreritanja na vašem radnom mjestu? Opišite situaciju ukratko.

Question Title

* 13. Da li ste se obratili nekoj instituciji kako biste prijavili mobing i zatražili pomoć?

Question Title

* 14. Da li vam je ikada osporeno pravo da se udružite ili osnujete sindikat? Opišite situaciju ukratko.

Question Title

* 15. Da li ste član sindikata? Ako ne, zašto niste član sindikata? Ako da, kada i zašto ste se učlanili? Možete navesti naziv sindikata čiji ste član.

Question Title

* 16. Ukoliko ste član sindikata, da li vam je vaš sindikat pružio pravnu ili drugu vrstu zaštite od diskriminacije na vašem radnom mjestu? Molim vas da obrazložite vaš odgovor.

Question Title

* 17. Dodatni komentari, sugestije ili sl vezani za temu istraživanja?

Question Title

* 18. Ukoliko želite da dobijete naše istraživanje i publikaciju, molimo vas da ovdje upišete vašu email adresu:

T