Question Title

* 1. Jak oceniają Państwo udział szkoły w kończącym się projekcie "Zamki - miejsca, w których kształtowały się nasze wspólne europejskie wartości?

Question Title

* 2. W realizacji których z wymienionych poniżej działań projektowych wzięli Państwo udział (indywidualnie bądź z uczniami)?

Question Title

* 3. Które z tych działań były według Państwa najciekawsze?

Question Title

* 4. Który z realizowanych przez szkołę projektów oceniają Państwo najwyżej? Proszę ułożyć projekty wg kolejności, zaczynając od najmniej interesującego (1), a kończąc na najciekawszym (4):

Question Title

* 5. Z jakimi krajami współpracowaliśmy, według Państwa, w tym projekcie?

Question Title

* 6. Co uważają Państwo za najważniejszą zaletę projektów międzynarodowych w szkole? Prosimy o ułożenie zalet wg kolejności (1-najmniej ważne, 9 - najważniejsze)

Question Title

* 7. Jaka, Państwa zdaniem, tematyka powinna pojawić się w kolejnych realizowanych przez szkołę projektach?

Question Title

* 8. Współpracę z którymi z krajów, z którymi szkoła pracowała do tej pory, oceniają Państwo najwyżej? Proszę wskazać 1-3:

Question Title

* 9. Z jakim nowym krajem najbardziej chcieliby Państwo współpracować w innym projekcie? Chodzi o kraj UE lub stowarzyszony.

T