Tack för att du vill bidra till Färdplan Energi, genom att svara på enkäten!

Den här enkäten ingår i arbetet med att ta fram en färdplan för användning av grafen inom energiområdet. Användning av grafen har potential att öka energieffektivitet, kapacitet och tillförlitlighet samt minska produktions- och underhållskostnader inom ett stort antal energirelaterade tillämpningar. Syftet med enkäten är att bättre ringa in vilka teknologier och tillämpningsområden som är mest intressanta ur svenskt perspektiv och för svensk industri samt att ge underlag för vilka aktörer som behöver involveras och aktiveras.

Enkäten tar ca 4 minuter att fylla i.

Om du vill fortsätta bidra till SIO Grafens Färdplan Energi och bli kontaktad, delta i en workshop (fm 15 oktober 2019 i Göteborg) eller få information om när färdplanen är färdig - skicka ett mejl till ingrid.nystrom@chalmersindustriteknik.se .

T