Patērētāju attieksme pret vietējiem pārtikas produktiem

Lūdzu rast iespēju piedalīties aptaujā par Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret vietējiem pārtikas produktiem.
Jūsu viedoklis ir būtisks Latvijas Universitātes studentes veiktā pētījuma ietvaros.

Anketas aizpilde aizņems apmēram 15 minūtes. Ja Jūs nevarat veltīt laiku anketas izpildei, tad nedariet tie, jo nekorektas atbildes var būtiski ietekmēt anketas rezultātus. Anketa veidota, balstoties uz pētījumiem citās valstīs, un lai iegūtos rezultātus varētu salīdzināt ar jau esošiem pētījumiem!

Jautājumus vai komentārus par anketu var sūtīt uz norādīto e-pasta adresi: sd20028@lu.lv

Question Title

* 1. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumiem par vietējo pārtikas produktu kvalitāti!

  Pilnīgi nepiekrītu Nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk piekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
Vietējie pārtikas produkti pārsvarā ir garšīgāki, salīdzinot ar importētiem pārtikas produktiem
Vietējie pārtikas produkti pārsvarā ir veselīgāki, salīdzinot ar importētiem pārtikas produktiem
Vietējie pārtikas produkti pārsvarā satur mazāk ģenētiski modificētos organismus (ĢMO), salīdzinot ar importētiem pārtikas produktiem
Vietējo pārtikas produktu cenas kopumā atbilst to kvalitātei
Vietējie pārtikas produkti kvalitātes ziņā ir konkurētspējīgi ar importētiem pārtikas produktiem
Es uzskatu, ka vietējo pārtikas produktu izvēle un pieejamība ir pietiekoši liela

Question Title

* 2. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumiem par vietējo pārtikas produktu iegādi!

  Pilnīgi nepiekrītu Nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk piekrītu Piekrītu Pilnīgi piekrītu
Es pārsvarā cenšos iegādāties vietējos pārtikas produktus
Kad vien iespējams, es izvairos iegādāties importētos pārtikas produktus
Es sevi uzskatu par lojālu vietējiem pārtikas produktiem
Vienādu cenu gadījumā, es vienmēr iegādājos vietējo ražotāju pārtikas produktus
Esmu gatavs maksāt nedaudz vairāk par vietējiem pārtikas produktiem
Es pārsvarā pievēršu uzmanību pārtikas produktu ražotājvalstij
Es pārsvarā pievēršu uzmanību pārtikas produktu ražotājam, lai iegādātos tieši vietējos pārtikas produktus
Es jūtos vainīgs, kad iegādājos importa pārtikas produktus
Parasti man nav svarīgi, vai pārtikas produkti ir vietējā ražotāja vai importēti
Es ieteiktu citiem iegādāties tieši vietējos nevis importētos pārtikas produktus
Man labāk patīk iegādāties tieši vietējos pārtikas produktus nevis importētos pārtikas produktus

Question Title

* 3. Lūdzu, novērtējiet, kurus no kvalitātes zīmēm / marķējumiem Jūs esat kādreiz ievērojis/ievērojusi pārtikas produktu tirdzniecības vietās un/vai uz pārtikas produktu iepakojumiem:

  Neesmu ievērojis Esmu ievērojis
"Zaļā karotīte" - 
"Bordo karotīte" - 
"Dabīgs produkts" - 
"Latvijas produkts" - 
"Latvijas ekoprodukts" - 

Question Title

* 4. Lūdzu, novērtējiet, kurām no kvalitātes zīmēm / marķējumiem Jūs pievēršat uzmanību, iegādājoties pārtikas produktus:

  Nekad nepievēršu uzmanību Pārsvarā nepievēršu uzmanību Dažkārt pievēršu uzmanību Vienmēr pievēršu uzmanību
"Zaļā karotīte" - 
"Bordo karotīte" - 
"Dabīgs produkts" - 
"Latvijas produkts" - 
"Latvijas ekoprodukts" - 

Question Title

* 5. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat šiem apgalvojumiem:

  Nemaz nepiekrītu Nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk piekrītu Piekrītu Pilnīgi piekrītu
Vietējo pārtikas produktu cenas ir saprātīgas
Vietējo pārtikas produktu cenas ir pieņemamas
Vietējo pārtikas produktu cenas ir attaisnojamas
Vietējo pārtikas produktu cenas ir pārāk augstas, salīdzinot ar importēto pārtikas produktu cenām
Vietējo pārtikas produktu cenas kavē mani iegādāties vairāk vietējo pārtikas produktu

Question Title

* 6. Lūdzu, norādiet visus vietējo pārtikas produktu iegādes veidus un tirdzniecības vietas, kur jūs iegādājāties vietējos pārtikas produktus pēdējā pusgada laikā:

Question Title

* 7. Lūdzu, izsakiet savu viedokli, novērtējot sekojošus apgalvojumus par vietējiem pārtikas produktiem:

  Nemaz nepiekrītu Nepiekrītu Drīzāk nepiekrītu Ne piekrītu, ne nepiekrītu Drīzāk piekrītu Piekrītu Pilnībā piekrītu
Latviešiem importēto pārtikas produktu vietā vienmēr vajadzētu iegādāties Latvijā ražotus pārtikas produktus
Vajadzētu importēt tikai tos pārtikas produktus, kas nav pieejami Latvijā
Ir jāiegādājas Latvijā ražotus pārtikas produktus, lai tādējādi sekmētu nodarbinātību Latvijā!
Vienīgi Latvijā ražoti pārtikas produkti!
Ārvalstīs ražotu pārtikas produktu iegāde neatbilst Latvijas interesēm
Nav pareizi iegādāties ārvalstīs ražotus pārtikas produktus
Īstam latvietim vajadzētu iegādāties Latvijā ražotus pārtikas produktus
Mums vajadzētu iegādāties Latvijā ražotus pārtikas produktus, nevis ļaut pārējām valstīm kļūt bagātām uz mūsu rēķina
Vislabāk iegādāties Latvijā ražotus pārtikas produktus
Tirdzniecībai ar ārvalstīm vai tajās ražoto preču iegādei vajadzētu būt ierobežotai, izņemot gadījumus, kad tā patiešām nepieciešama
Latviešiem nevajadzētu iegādāties ārvalstīs ražotus pārtikas produktus, jo tas kaitē uzņēmējdarbībai Latvijā un sekmē bezdarbu
Uz visiem importējamajiem pārtikas produktiem vajadzētu attiecināt ierobežojumus
Ilgtermiņā man tas varētu izmaksāt vairāk, taču es izvēlos atbalstīt Latvijā ražotos pārtikas produktus
Ārvalstniekiem nevajadzētu ļaut ieviest ārvalstu pārtikas produktus mūsu tirgos
Uz ārvalstīs ražotajiem pārtikas produktiem vajadzētu attiecināt lielus nodokļus, tādējādi samazinot to tirdzniecību Latvijā
Mums vajadzētu iegādāties tikai tos ārvalstīs ražotos pārtikas produktus, kas nav pieejami mūsu valstī
Patērētāji Latvijā, kas iegādājas ārvalstīs ražotus pārtikas produktus, ir atbildīgi par savu tautiešu bezdarbu

Question Title

* 8. Lūdzu norādiet 2-5 pārtikas produktus, kurus Jūs visbiežāk iegādājaties no vietējiem ražotājiem:

Question Title

* 10. Kāds ir Jūsu dzimums?

Question Title

* 11. Kāds ir Jūsu vecums?

Question Title

* 15. Kurš no Jūsu mājsaimniecības locekļiem iepriekšējā mēneša laikā lielākoties iegādājās pārtikas produktus?

Question Title

* 16. Vidējie ienākumi mēnesī uz 1 mājsaimniecības locekli (EUR):

Question Title

* 17.

Anketa bija samērā gara, paldies par atsaucību! Iespējams Jums likās, ka jautājumi atkārtojas - to parādīs anketas analīze, bet jautājumi veidoti, lai tos varētu salīdzināt ar citu pētnieku rezultātiem citās valstīs! Ja Jums ir kādi komentāri, atstājiet tos zemāk.

T