Mae GISDA yn agor canolfan ar gyfer pobol ifanc i gael eu hyfforddi i dderbyn profiad a chefnogaeth i symud ymlaen i waith cyflogedig, diolch am gytuno i helpu gyda'r gwaith ymchwil marchnata.
GISDA is opening a centre for young people to be trained, gain experience and to be supported into employment, thank you for agreeing to support us with the market research

T