Български дарителски форум започва процес по разработване на Стандарти за компании и фондации дарители в подкрепа на общественозначими каузи. Стандартите  ще бъдат важен механизъм за саморегулиране и управление на дарителски програми и инициативи, за по-ефективна подкрепа на каузи и граждански организации.

Скъпи приятели и колеги,

С настоящата анкета бихме искали да разберем какво извън задължителната по закон информация бихте искали да знаете за частните компании и фондации, които подкрепят каузи и граждански организации. Вашите отговори ще дадат смислена отправна точка в процеса на развитие на отговорни дарителски политики и практики в България.

Анкетата съдържа само 4 въпроса и отговарянето им ще ви отнеме не повече от 4 минути.

Благодарим ви!

Екипът на Български дарителски форум


Question Title

* 1. Вие:

Question Title

* 2. Трябва ли частните фондации и компании, които даряват (финансови средства, материали, труд и пр.), да предоставят публично информация за своите дарителски програми и да отчитат дарените ресурси извън изискваната по закон информация?

Question Title

* 3. Какво най-много искате да знаете за дарителските програми на частните дарители?
(моля посочете само един отговор)

Question Title

* 4. Ако смятате, че частните дарители трябва да предоставят публични отчети, какво е най-важно да включват те?
(моля посочете до два отговора)

T