Algemene gegevens respondent

Geachte collega,
In Nederland bestaan verschillende protocollen omtrent het gebruik van I-125 bronnen bij de operatieve behandeling van borstkanker. Wanneer het gaat om jonge patiënten met borstkanker die zwanger zijn/zijn geweest, worden de verschillen in handelwijze groter. In deze enquête willen wij kort inventariseren wat in uw kliniek gebruikelijk is in deze bijzondere situaties.
De enquête is onderverdeeld in 3 onderdelen. Elk onderdeel bestaat uit maximaal 9 vragen. Per onderdeel is de strekking van de vragen veelal gelijk, alleen de situatie waarin een vrouw zich bevindt verschilt. Het invullen kost ongeveer 10 minuten maximaal. Er bestaan geen goede of foute antwoorden omdat we geïnteresseerd zijn naar uw eigen mening.

Deze enquête wordt naar medisch specialisten van verschillende disciplines gestuurd. Om de antwoorden op de vragen goed te kunnen interpreteren, willen we graag enkele dingen van u weten:

Question Title

* 1. Binnen welk specialisme bent u werkzaam?

Question Title

* 2. In welk soort ziekenhuis bent u werkzaam (academisch/niet-academisch)? Mocht u dit met ons willen delen, zou u hier ook de naam van het ziekenhuis waar u werkzaam bent kunnen invullen.

 
8% of survey complete.

T