Ankieta zawiera 10 pytań, prosimy o zaznaczenie właściwych odpowiedzi - powinno to zająć nie więcej niż kilka minut

Question Title

* 1. Reprezentowana przeze mnie firma zatrudnia:

Question Title

* 2. Reprezentowana przeze mnie firma bierze udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na (możliwy wybór więcej niż jednej odpowiedzi):

Question Title

* 3. Czy w przekonaniu Pani/Pana firmy wpis od odwołania do KIO (15.000 PLN w przypadku usług i dostaw oraz 20.000 PLN w przypadku robót budowlanych) w odniesieniu do zamówień o wartości powyżej progów unijnych jest:

Question Title

* 4. Czy w przekonaniu Pani/Pana firmy wpis od odwołania do KIO (7.500 PLN w przypadku usług i dostaw oraz 10.000 PLN w przypadku robót budowlanych) w odniesieniu do zamówień poniżej progów unijnych jest:

Question Title

* 5. Czy wysokość wpisu od odwołania do KIO stanowiła kiedykolwiek dla Pani/Pana firmy przeszkodę we wniesieniu odwołania?

Question Title

* 6. Czy wysokość opłaty od skargi od wyroku KIO stanowiła kiedykolwiek dla Pani/Pana firmy przeszkodę w zaskarżeniu wyroku KIO do sądu?

Question Title

* 7. Czy wysokość opłaty od skargi od wyroku KIO jest Pani/Pana zdaniem:

Question Title

* 8. Ile razy w ciągu ostatniego roku Pani/Pana firma zaskarżała do sądu wyrok KIO skutkujący udzieleniem zamówienia Państwa konkurentowi?

T