Анкета за подбор на теми, представляващи интерес за специалистите и участниците в Конгреса на БАСРЗ.

Срок за попълване на анкетата до 10 октомври 2022 г.

Question Title

* 1. Моля, посочете до 4 теми от посочените по-долу, които считате за интересни да бъдат представени на годишния Конгрес на БАСРЗ и по които да бъдат поканени утвърдени международни и български лектори (посочете до 4 избора от списъка по-долу):

Question Title

* 2. Вашите имена са:

Question Title

* 3. Лечебното заведение, в което работите:

Question Title

* 4. Вие сте:

T