* 1. Програмите за създаване и обработка на графични изображения се наричат...

* 2. Кой от изброените файлови формати е графичен?

Свържете всяка програма с характерна за нея функция

Свържете всяка програма с характерна за нея функция

* 3. Основните цветове, с които се работи при цветовия модел RGB са:

* 4. Кои от изброените графични формати са за растерна графика?

* 5. При увеличаване на векторното изображение...

* 6. Точките, от които се изграждат растерните графични изображения, се наричат...

* 7. Подредете компонентите според техния цветови модел в реда

  Червен, зелен, син цвят Светлосин, пурпурен, жълт, черен цвят Цветови тон, наситеност, яркост
CMYK
HBS
RGB

* 8. Кой е основният принцип при създаване на фрактална графика?

* 9. Кои от изброените програми са за растерна графика?

T