1. Проект: “Паметна алатка за бизнис менаџмент”

Институтот за обука КОЦКА во партнерство со Македонски развоен центар за граѓански организации кој е финансиски поддржан од Секторот за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД) во рамките на Министерството за Финансии на Република Македонија како дел од програмата за: “Зајакната вклученост на граѓанското општество во реформите на патот кон ЕУ интеграциите”

Ве молиме за одговори најдоцна до 23 јуни 2018 година до 17.00 часот.

Одговарањето на прашањата не би требало да ви одземат повеќе од 2 минути. Резултатите од анкетата ќе бидат споделени со програмата како резимирани одговори.  За повеќе информации за анкетата можете да се обратите ЦОР ЕЛИПСА – Куманово на е-пошта: elipsacod@yahoo.com

Question Title

* 1. Име и Презиме

Question Title

* 2. Назив на фирмата/компанијата

Question Title

* 3. Наведете телефон за контакт

Question Title

* 4. Наведете го Вашиот e-mail кој го проверувате редовно

Question Title

* 5. Во која група на Претприемачи/Менаџери припаѓате?

Question Title

* 6. Дали до сега сте биле вклучени во ЕУ проект/и?

Question Title

* 7. Дали сакате да бидете учесник во пополнување на прашалник/анкета во областа на бизнис средината и новите ИКТ иновативни алатки во бизнис процесите?

Question Title

* 8. Дали го знаете значењето на новата регулатива на ЕУ за зголемување на степенот на заштита на личните податоци (GDPR)?

T