Screen Reader Mode Icon
Bună ziua! Asocierea dintre Rovner & Moore, Public Research SRL, Asociația Română pentru Transparență și Deloitte Consultanta SRL realizează, în cadrul unui contract de servicii de consultanță în vederea elaborării de studii/analize și proiecte de acte normative și acordarea de suport în vederea implementării jalonului 418, o analiză de imagine asupra modului cum este reflectat rolul ANFP și al funcționarilor publici în opinia publică.
Vă rugăm să ne sprijiniți în realizarea studiului prin completarea chestionarului anonim de mai jos.
Răspunsurile nu vor fi folosite individual, ci analizate statistic și folosite strict în scopuri de cercetare și cu respectarea celor mai stricte norme de confidențialitate.
Timpul necesar completării este estimat a fi de maximum 15 minute.
Dacă aveți orice întrebări sau neclarități cu privire la acest chestionar, vă rugăm să ne contactați la adresa dragos.dinca@administratiepublica.eu, telefon 0722229340, persoana de contact Dragoș Dincă.
Vă mulțumim pentru participare!

Question Title

* 1. ANFP înseamnă:

Question Title

* 2. Din câte cunoașteți, în administrația publică din România își desfășoară activitatea următoarele categorii de personal:

Question Title

* 3. Funcționarii publici își desfășoară activitatea în următoarele sectoare de activitate:

Question Title

* 4. Personalul contractual își desfășoară activitatea în următoarele sectoare de activitate:

Question Title

* 5. Personalul contractual din administrația publică își desfășoară activitatea în următoarele sectoare de activitate:

Question Title

* 6. În interacțiunea cu instituțiile publice din administrația publică, reușiți să faceți ușor deosebirea între funcționarii publici și personalul contractual:

Question Title

* 7. Care dintre următorii sunt funcționari publici:

Question Title

* 8. Care este criteriul de bază atunci când faceți deosebirea între funcționarii publici și personalul contractual din administrația publică:

Question Title

* 9. În ultimul an, dumneavoastră sau un membru al familiei a interacționat cu o instituție publică?

Question Title

* 10. Dacă DA, cum apreciați atitudinea funcționarilor publici?

Question Title

* 11. De unde vă informați cu privire la activitatea instituțiilor publice:

Question Title

* 12. Cum percepeți influența activității ANFP desfășurată în ultimii 10 ani asupra funcționarilor publici:

  Total de acord Oarecum de acord Oarecum în dezacord Dezacord total Nu știu / Nu răspund
Amabilitatea și pregătirea profesională a funcționarilor publici a crescut și datorită eforturilor ANFP.
Amabilitatea și pregătirea profesională a funcționarilor publici a crescut fără ca ANFP să aibă o influență sensibilă.
Amabilitatea și pregătirea profesională a funcționarilor publici nu s-a modificat.
Nivelul general de performanță în instituțiile publice a crescut și datorită eforturilor ANFP.
Nivelul general de performanță în instituțiile publice a crescut fără ca ANFP să aibă o influență sensibilă.
Nivelul general de performanță în instituțiile publice nu s-a modificat.

Question Title

* 13. După părerea dumneavoastră, faptele de corupție în administrația publică se manifestă  în rândul:

  foarte ridicat ridicat mediu scăzut lipsește
funcţionarilor publici de execuţie
 funcționarilor publici de conducere
demnitarilor
înalților funcționari publici

Question Title

* 14. În comparaţie cu anii anteriori, în ultimul an (2022), în sistemul administrativ nivelul corupţiei:

Question Title

* 15. Din ce surse vă informați cu privire la nivelul corupției în administrația publică:

Question Title

* 16. Unde credeţi că există cel mai mare risc de corupţie în adminisrația din România:

Question Title

* 17. „Căile neoficiale” de soluţionare a problemelor cu funcţionarii publici, cel mai frecvent, iau forma de:

Question Title

* 18. După părerea dumneavoastră care dintre următoarele motive duc la apariţia corupţiei în instituțiile publice?

  da nu nu știu
Salarii mici
Lăcomia
Dorința de a câștiga bani în mod facil și fără efort
O tradiţie de a oferi bani/ cadouri
Lipsa controlului
Legislație neclară

Question Title

* 19. Care dintre următoarele știți că există în instituțiile publice?

  da nu nu știu
Consilier de etică
Cod de etică
Plan de integritate
Registrul riscurilor de corupție
Plan de consiliere etică
Procedura privind semnalarea neregularităților
Procedura privind gestiunea abaterilor
Procedura privind consilierea etică a angajaților
Procedura privind avertizorul de integritate
Procedura privind depunerea declarațiilor de avere
Procedura privind declararea cadourilor
Procedură privind prevenirea incompatibilităților și conflictelor de interese
Procedură privind pantouflage-ul
Procedură privind activitatea comisiei de disciplină
Activități de formare în domeniul eticii, integrității
Activități de consiliere etică a angajaților

Question Title

* 20. În ce măsură sunteți de acord cu următoarele:

  Total de acord Oarecum de acord Oarecum în dezacord Dezacord total Nu știu / Nu răspund
În România, este o mândrie să fi funcționar public.
Funcționarii publici sunt corupți.
Funcționarii publici sunt lipsiți de amabilitate.
Funcționarii publici sunt slab pregătiți profesional.
Funcționarii publici sunt nepăsători în fața problemelor cetățenilor.
Instituțiile publice lucrează performant.
Eu, ca cetățean, mă informez atunci când trebuie să ajung într-o instituție publică, cu privire la modul de lucru.
Eu, ca cetățean, sunt dispus să mă implic în activitățile administrației publice.

Question Title

* 21. Dacă un apropiat v-ar cere sfatul, l-ați îndruma să urmeze o carieră în funcția publică?

Question Title

* 22. Care sunt motivele pentru care ați recomanda cuiva să înceapă o carieră în administrația publică?

Question Title

* 23. Care sunt motivele pentru care nu ați recomanda cuiva să înceapă o carieră în administrația publică?

Question Title

* 24. Cunoașteți interdicțiile pe care le au funcționarii publici?

Question Title

* 25. Dacă ați avea posibilitatea să începeti din nou o activitate, dumneavoastră  ați alege să lucrați în domeniul functiei publice?

Question Title

* 26. Alegeți din lista de mai jos trei valori pe care le considerați reprezentative pentru instituțiile publice din România:

Question Title

* 27. Care ar fi calificativele acordate următoarelor aspecte specifice administrației publice din România?

  Foarte bun Bun Nici/nici Slab Foarte Slab Nu știu
Modalitatea de comunicare cu agenții economici și cetățenii
Utilizarea resurselor umane
Eficienţa activităţii / încadrarea în timp/ termene
Calitatea serviciilor prestate (receptivitate, promptitudine, coerenţă decizională)
Modul de planificare şi organizare a activităţii
Modul de alocare a resurselor materiale şi financiare
Utilizarea materialelor şi echipamentelor (inclusiv PC, alte mijloace tehnice şi logistice)
Competența funcționarului necesară rezolvării eficiente a problemelor
Gradul de responsabilitate față de banul public/ menirea de serviciu public
Viziune (strategică) asupra serviciuluii public (în reformarea sistemului serviciului public)
Funcționarea generală a instituției

Question Title

* 28. Menționați 3 puncte tari (avantaje) și 3 puncte slabe ale carierei în funcția publică

Question Title

* 29. Vă rugăm să vă exprimați acordul sau dezacordul cu privire la următoarele afirmații privind ANFP:

  Total de acord Oarecum de acord Dezacord Dezacord total Nu știu / Nu răspund
ANFP sprijină fiecare instituție publică în activitatea de resurse umane;
ANFP încurcă fiecare instituție publică în activitatea de resurse umane;
ANFP este o instituție publică inutilă;
Rolul ANFP trebuie întărit și consolidat;
ANFP protejează funcționarii publici.

Question Title

* 30. Considerați că administrația publică din România:

Question Title

* 31. Cum apreciați nivelul de competență al:

  Foarte bun Bun Nici/nici Slab Foarte Slab Nu știu
Administrației publice locale, la nivel de comună
Administrației publice locale, la nivel de oraș și municipiu
Administrației publice locale  județene
Serviciilor deconcentrate în teritoriu ale administrației publice centrale
Administrației publice centrale
Sistemului administrativ în ansamblu

Question Title

* 32. Propuneți o măsură care ar conduce la îmbunătățirea competenței în instituțiile publice:

Question Title

* 33. Care este aspectul cel mai important atunci când se fac angajări în instituțiile publice?

Question Title

* 34. Considerați că administrația publică din România și funcția publică sunt politizate?

Question Title

* 35. Actualul sistem de salarizare din instituțiile publice încurajează:

  În mare măsură Destul de mult Moderat Într-o măsură nesemnificativă Deloc Nu știu
Atragerea tinerilor în funcția publică
O mai mare mobilitate a angajaților din administrația publică
Îmbunătățirea performanțelor individuale
Reducerea corupției la nivelul administrației publice
Creșterea calității serviciilor publice
Competiția între angajați pentru o muncă de calitate
O mai mare responsabilitate a angajaților
Atragerea fondurilor europene

Question Title

* 36. Care considerați că sunt principalii factori de risc care generează nerespectarea standardelor privind etica și integritatea în administrația publică

  În foarte mică măsură În mică măsură În mare măsură În foarte mare măsură NU știu/NU răspund
Funcționari publici care utilizează funcția publică în interes personal
Acceptarea de către unii funcționari a ”micilor atenții”
Presiuni pe linie politică exercitate asupra instituției publice
Presiuni exercitate de către beneficiarii serviiilor publice
Presuni exercitate de către superiorii ierarhici
Valorile etice și comportamentul funcționarilor publici
Achiziții publice obținute prin relații cu persoane cu funcții de conducere
Existența unor situații care generează dileme etice
Nerespectarea legilor în exercitarea atribuțiilor de serviciu

Question Title

* 37. După părerea dumneavoastră, ce stereotipuri referitoare la funcționarii publici există?

Question Title

* 38. După părerea dumneavoastră, ce ar trebui ANFP să facă pentru demontarea acestor stereotipuri? Faceţi o singură propunere.

Question Title

* 39. Vârsta dvs. în ani împliniți

Question Title

* 40. Gen (marcați cu x)

Question Title

* 41. Care este ultima școală absolvită?

Question Title

* 42. Care este ocupația dvs.?

Question Title

* 43. Localitatea

0 of 43 answered
 

T