14% of survey complete.
Sihtasutus Archimedes on Euroopa haridus- ja teadusringkondades tunnustatud partner ja aitab kõiki teadus-, haridus- ja arendusasutusi, kus tähtsustatakse rahvusvahelist koostööd ja seeläbi Eesti haridus- ja teadusasutuste konkurentsivõime tugevdamist.

Oleme tegutsenud juba 20 aastat selle nimel, et luua arengukeskkond, mis aitab tagada Eesti hariduse ja teaduse konkurentsivõime maailmas.

Archimedese eesmärke iseloomustavad järgmised suunad:
• haridusprogrammid ja stipendiumid nii suurtele kui väikestele
• välismaal õppimine, praktika ja vabatahtlik tegevus noortele
• kõrg- ja kutsehariduse akrediteerimine ja kvalifikatsioonide tunnustamise korraldamine
• struktuuritoetused kõrgharidusele ja teadusele
• haridus-, teadus- ja noorsootöö valdkonna arendamine ja rahvusvaheline koostöö

Palun täida ära meie küsimustik ning anna meie tegevustele selle abil tagasisidet!
Küsimustiku täitmine võtab aega umbes 10-15 minutit.
Kümnele vastajale loosime tänutäheks auhinnad.

Teie tagasiside on meile väga oluline!

Question Title

* 1. Kui tihti olen kokku puutunud Archimedese programmide/tegevuste/toetustega/uuringutega?

T