Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina pieteikties nacionālo konsultējošo ekspertu darba grupās Eiropas Savienības topošās pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis Eiropa” tematisko klasteru jomās.

Dalība nacionālo konsultējošo ekspertu darba grupā sniegs iespēju saņemt regulārus e-pastus par aktualitātēm attiecīgajā programmas „Apvārsnis Eiropa” programmkomitejā un citās starptautiskās programmās un iniciatīvās, kā arī izteikt priekšlikumus par darba materiālos iekļautajām vai iekļaujamajām tēmām, projektu konkursu saturiskajiem aprakstiem, aptuveno paredzēto finansējumu, kā arī projektu konkursu nosacījumiem.


Papildus jautājumus vai komentārus aicinām sūtīt uz ris3@izm.gov.lv
Tehnisku problēmu gadījumā rakstiet uz aptaujas@izm.gov.lv

Question Title

* 1. Jūsu kontaktinformācija

Question Title

* 2. Vēlos pieteikties konsultējošo ekspertu darba grupā (prioritārā):

Question Title

* 3. (pēc izvēles) Vēlos pieteikties konsultējošo ekspertu darba grupā (otra atbilstošākā grupa)

Question Title

* 4. (pēc izvēles) Lūdzu pievienojiet saiti uz savu profesionālo sociālo tīklu (Academia.edu, ResearchGate, LinkedIn, utml.)

Question Title

* 5. Lūdzu atzīmējiet, kuras no ApvārsnisEiropa potenciālajām partnerībām vislielākajā mērā atbilst Jūsu pētnieciskajai interesei (ne vairāk kā 5 partnerības)

Question Title

* 6. Piekrītu, ka mani personas dati tiek saglabāti Izglītības un zinātnes ministrijas datu bāzē un mana kontaktinformācija var tikt izmantota saziņai par ApvārsnisEiropa aktualitātēm un citām starptautiskās sadarbības iespējām. Esmu informēta/-ts par to, ka man ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu no Izglītības un zinātnes ministrijas datu bāzes, rakstot uz e-pastu ris3@izm.gov.lv.

T