Screen Reader Mode Icon

Pag Sala ng mga Kwalipikadong Kalahok

Pagbati mula sa Survey para sa Karanasan ng Asian Canadian sa Racism at Pag-uulat ng Racist na Insidente.  And mga sumusunod na katanungan ang nag sisigurado na ikaw ay pasok sa kinakailangang pamantayan ng study na ito.

Question Title

* 1. Ang LAHAT ba ng nakasaad ay naaangkop sa’yo?

• Ako ay may lahing Asian.
• Ako ay 18 taong gulang o pataas.
• Ako ay nakatira sa Canada simula ng COVID 19 pandemya.

0 of 35 answered
 

T