Faleminderit paraprakisht që morët disa minuta për të plotësuar këtë anketim. Qendra Shqiptare Amerikane e Komunitetit të Teksasit të Veriut (AACC) është e interesuar në ofrimin e shërbimeve cilësore dhe ka nevojë për mendimin tuaj. Qëllimi i këtij anketimi është të identifikojmë çështjet që kanë të bëjnë me komunitetin tonë, të cilat mund të përmirësohen dhe gjithashtu të identifikohen shërbimet e komunitetit të cilat funksionojnë mirë. Nëse ka aktivitete ose shërbime që janë të nevojshme dhe një numër i konsiderueshëm njerëzish janë të interesuar në shërbimet tona, do të na ndihmojë të vlerësojmë dhe përshtasim nivelet dhe cilësinë e shërbimit.

Shënim: Njerëz të ndryshëm mund t'i interpretojnë pyetjet në mënyra të ndryshme. Ju lutemi përgjigjuni pyetjeve që ndiheni rehat me t'u përgjigjur, në mënyrën në të cilën ju e kuptoni pyetjen.

Question Title

* 1. Cili është qyteti juaj i banimit në Teksas?

Question Title

* 2. Nga ana kulturore, a e identifikoni veten më shumë si shqiptar/e apo më shumë si amerikan/e?

Question Title

* 3. Cilën gjuhë flisni në shtëpi?

Question Title

* 4. Sa rrjedhshëm e flisni në gjuhën shqipe?

Question Title

* 5. Sa shpesh keni marrë pjesë në ngjarjet shqiptare në zonën e DFW?

Question Title

* 6. Cilat veprimtari të AACC keni frekuentuar më së fundi?

Question Title

* 7. A e përmbushin shërbimet aktual të AACC nevojat tuaja dhe të familjes tuaj?

Question Title

* 8. Ju ose familja juaj - a keni nevojë për ndonjë nga shërbimet e mëposhtme? (ju lutem plotësoni të gjitha ato që vlejnë)

Question Title

* 9. Cili është vendi juaj i origjinës?

Question Title

* 10. A jeni më të interesuar në çështjet e vendit tuaj të origjinës apo në ato të komunitetit shqiptaro-amerikan në SHBA?

Question Title

* 11. Përshkruani formimin tuaj.

Question Title

* 12. Nëse do të ofronit përkrahje për AACC, ose vendin tuaj të origjinës, ose të dyja, çfarë lloj ndihme do të ishte kjo?

Question Title

* 13. Çfarë lloj aktivitetesh do të donit që AACC të organizojë dhe të drejtojë në të ardhmen?

Question Title

* 14. Cilin këngëtar, artist ose folës do të donit të shihnit në ngjarjet e ardhshme?

Question Title

* 15. Vlerësoni pajtimim tuaj me këto fjali:

  Pajtohem plotësisht Pajtohem  Neutral Nuk Pajtohem  Nuk Pajtohem aspak
Unë jam aktiv në komunitetin tim vendas Shqiptar
Bashkësia shqiptare ku jetoj është e organizuar mirë
Bashkësia shqiptare ku jetoj na shërben mirë
Unë do të isha i interesuar të shërbeja në Bordin e Drejtorëve për projektet e AACC
Unë jam i gatshëm të vullnetarisht 5-10 orë në muaj për të punuar për një projekt të AACC

Question Title

* 16. A dëshiron të angazhohesh në zhvillimin e një rrjeti të DFW të afaristëvedhe profesionistëve të biznesit shqiptar?

Question Title

* 17. A do të donit të kontribuonit në AACC ose në organizata të tjera komunitare shqiptaro-amerikane?

Question Title

* 18. Sa shpesh doni të merrni informacione nga AACC?

Question Title

* 19. A janë përfaqësuesit e komunitetit aktual të përgjegjshëm ndaj nevojave të shqiptaro- amerikanëve?

Question Title

* 20. Cila është gjinia juaj?

Question Title

* 21. Ju lutemi zgjidhni kategorinë tuaj të moshës

Question Title

* 22. Cili është niveli më i lartë i arsimimit që keni kryer?

Question Title

* 23. Cila nga kategoritë e mëposhtme më së miri përshkruan statusin tuaj të punësimit?

Question Title

* 25. Sa optimistë ndjeheni për përpjekjet për të zhvillimin më tej  AACC?

Question Title

* 26. A jeni në dijeni për ndonjë sfidë me qasjen në komunitet? Nëse po, ju lutem përshkruani.

Question Title

* 27. Në cilën gjendje i gjeni objektet e AACC?

Question Title

* 28. A ka ndonjë përmirësim që dëshironi të shihni apo çështje të tjera që ju dëshironi të vini në dijeni AACC?

Question Title

* 29. Si do të dëshironit të merrni informacione shtesë në lidhje me AACC?

Question Title

* 30. Nëse dëshironi të përfshiheni në komunikimet e ardhshme, ju lutemi shkruani të dhënat tuaja të kontaktit

T