Ova anketa ima za cilj da utvrdi Vaše želje, stavove i interesovanja, te da se u skladu sa njima i drugim relevantnim faktorima, a u zakonskim okvirima, kreira kvalitetan plan upisa učenika u prvi razred u JU Srednjoškolski centar „Srebrenica“.
 
U namjeri da utvrdimo potrebe i želje budućih učenika SŠS Srebrenica, te da se što bolje pripremimo za predlog upisa u narednoj školskoj godini, molimo Vas da nam pomognete popunjavanjem ankete.

Question Title

* 1. Koliko godina imate?

Question Title

* 2. Pol

Question Title

* 3. Čime se bavite?

Question Title

* 4. Ako ste učenik osnovne škole, koji ste razred?

Question Title

* 5. Smatrate li da imate dovoljno informacija o upisu u Srednjoškolski Centar Srebrenica i ponuđenim smjerovima?

Question Title

* 6. Koje informacije bi Vam bile potrebne prije upisa u Srednjoškolski Centar Srebrenica?

Question Title

* 7. Ako ste učenik osnovne škole, s kim najviše razgovarate u vezi upisa u srednju školu?

Question Title

* 8. Da li ste već donijeli odluku koju srednju školu želite upisati?

Question Title

* 9. Koju srednju školu odnosno smjer želite upisati?

Question Title

* 11. Na koji način bi srednja škola mogla da pomogne učenicima u vezi

Question Title

* 12. Šta Vas najviše brine u vezi upisa u srednju školu?

Question Title

* 13. Kada bi Vi birali novi smjer ili struku u SŠC Srebrenici koja najviše odgovara Vašim interesovanjima i željama, onda bi to bila? Molimo da detaljno objasnite u nastavku:

Question Title

* 14. Da li Vam je potrebna podrška i pomoć pri odabiru srednje škole i profesionalnoj orijentaciji? Ako jeste, molimo Vas da navedete od koga (pedagoga, nastavnika, Zavoda za zapošljavanje, predstavnika firmi....)

T