Kartu kurkime Alytaus rajono ateitį. Išsakydami nuomonę, dalyvaukime svarbių sprendimų priėmime!

MIELI ALYTAUS RAJONO GYVENTOJAI,

Alytaus rajono savivaldybė atlieka gyventojų apklausą. Apklausos tikslas išsiaiškinti, ar JŪS patenkinti savivaldybės administracijos, įvairių jos padalinių ir tarnybų darbu bei teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Anketa apima labai įvairius klausimus, lemiančius mūsų gyvenimo kokybę. Tai - kelių būklė, viešasis transportas, švara ir tvarka gatvėse, nedarbo įveikimas, geriamo vandens kokybė, sveikatos apsauga, gamtosauga, nusikalstamumo prevencija, švietimas, laisvalaikio organizavimas ir kt.

Dalyvaudami apklausoje JŪS prisidėsite prie gyvenimo kokybės gerinimo rajone ir seniūnijoje. Labai svarbu, kad žmonės pareikštų savo nuomonę, teiktų siūlymus. Mums JŪSŲ nuomonė svarbi. Savivaldybė visada ieško būdų padėti gyventojams, atsižvelgia į siūlymus, ypač aktualius ir svarbius visai šaliai klausimus teikia svarstyti aukštesnėms valstybės institucijoms. Kviečiame dalyvauti apklausoje, kad visi kartu kurtume Alytaus rajono ateitį. JŪSŲ atsakymai ir siūlymai bus naudingi priimant sprendimus, siekiant didinti rajono gyventojų, tai yra JŪSŲ, gyvenimo kokybę.

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas
 Administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė  


Apklausa yra ANONIMINĖ
Anketoje adreso, VARDO ir PAVARDĖS nurodyti NEREIKIA
Bus skelbiami tik apibendrinti duomenys
Dauguma anketos klausimų yra orientuoti į SENIŪNIJOS lygmenį. Įvairias problemas kviečiame vertinti taip, kaip jos pasireiškia būtent toje seniūnijoje, kurioje gyvenate. Tik atskirais atvejais, specialiai pabrėžiant,  klausiama apie rajoną. Apklausoje dalyvauja visų 11 rajono seniūnijų gyventojai, o kiekvieno Jūsų nuomonė yra labai svarbi. Jei susikaupsite ir Jums netrukdys, anketos pildymas užtruks iki 30 min. Labai svarbu, kad anketa būtų užpildyta iki galo, nepaliekant neatsakytų klausimų, kad daugelio žmonių darbas ir tyrimui skirtos savivaldybės lėšos nenueitų perniek. Be to, iki galo užpildyta anketa leidžia išklausyti visapusišką JŪSŲ nuomonę.
Anketos pildymo pavyzdžiai

Question Title

Vaizdas
Anketoje prašoma įvertinti pačius įvairiausius dalykus: kokių nors reikalų (pvz. gatvių apšvietimo) būklę, paslaugų kokybę, jas teikiančių organizacijų veiklą, taip pat konkrečių pareigūnų darbą. Kuo labiau teigiamą atsakymo reikšmę pasirenkate, tuo palankiau vertinate. Kuo labiau neigiamo atsakymo  skrituliuką pažymite, tuo prastesnį vertinimą išsakote ir pabrėžiate savo nepasitenkinimą. Jei neturite konkrečiu klausimu aiškios nuomonės, nežinote, neturite pagrindo vertinti labai gerai arba labai blogai, tuomet žymėkite vidurinįjį skrituliuką.

Question Title

Vaizdas
Pavyzdyje matyti, kad apklaustasis gyventojas pateikė skirtingus įvertinimus. Šaligatvių būklę jis įvertino blogai; darbo biržos veiklą įvertino labai gerai. Mero pavaduotojų veiklą įvertino gerai,  o tai, kaip greitai tvarkomi elektros gedimai, gyventojas taip pat įvertino labai gerai.  Remdamiesi šiuo pavyzdžiu, JŪS toliau anketoje pateiksite SAVO vertinimus.
Anketa apima įvairias problemas, tačiau galėjo likti nepaminėtų klausimų ir problemų, kurios yra Jums, Jūsų seniūnijai aktualios. Todėl anketoje yra palikta vietų, kur savo pastabas, problemas ir pageidavimus JŪS galėsite įrašyti ranka.

Question Title

Vaizdas

T