شهرستان فیرفاکس طرحهای اصلی مسیرهای دوچرخه سواری و پیاده روی‌ خود را در سطح شهرستان، در برنامه  حمل و نقل «اکتیو فیرفاکس» بروز و ادغام کرده است. «اکتیو ترنسپورتیشن» یک برنامه برای حمل و نقل «خود ران» است، که اغلب از تلاش خود افراد حرکت ایجاد می‌شود، مثل پیاده روی، دوچرخه سواری، یا حرکت با وسایل چرخدار کوچک؛ مثل اسکوتر، صندلی چرخدار و گاری است، همینطور راه پیمایی، دویدن و سوار شدن این وسایل به منظور جابجایی و یا فعالیتهای تفریحی را شامل می‌شود. این طرح یک چشم انداز و نقشه مسیر، برای پایه گذاری خیابانها و مسیرهای تردد ایمن، مناسب و شادی آور در سطح شهرستان، ایجاد می‌کند.

لطفاً این نظرسنجی کوتاه را پر کنید و تجربیات فردی خود را در مورد «تردد  با تکاپو» در سطح شهرستان با ما به اشتراک بگذارید و اندیشه‌های خود را در مورد نحوه گسترش شرایط جابجایی در سطح شهرستان بیان کنید.

بخش حمل و نقل شهرستان فیرفاکس (FCDOT) تضمین می‌کند هیچ گونه تبعیضی در هیچ یک از برنامه‌ها و فعالیتهای آن وجود ندارد، مطابق  بخش ششم قانون حقوق مدنی مصوب ۱۹۶۴ و قانون آمریکایی های دارای معلولیت (ADA). برای درخواست این اطلاعات به صورت دیگر، با بخش حمل و نقل شهرستان فیرفاکس (FCDOT) با شماره تلفن ۵۶۰۰ – ۸۷۷ – ۷۰۳، فرعی (TTY)  ۷۱۱ تماس بگیرید.

T