Question Title

* 1. Adakah anda pelanggan CGC? / Are you CGC customer ?

Question Title

* 2. Nama / Name

Question Title

* 3. Nama Syarikat / Company Name

Question Title

* 4. Nombor Pendaftaran Syarikat / Business Registration Number

Question Title

* 5. Emel / Email

Question Title

* 6. No. Telefon Bimbit / Handphone Number

Question Title

* 7. Tahun Beropeasi / Years in Operations

Question Title

* 8. In which sector does your business operate? (Please select one sector that apply): / Dalam sektor manakah perniagaan anda beroperasi? (Sila pilih satu sektor yang berkenaan):

Question Title

* 9. What is your business nature? / Apakah aktiviti perniagaan anda?

Penafian

Dengan menyertai bengkel/webinar/program yang dianjurkan CGC (“program”), anda dengan ini bersetuju bahawa maklumat yang dibincangkan atau disampaikan semasa melalui program tersebut adalah untuk tujuan perkongsian sahaja dan tidak boleh ditafsirkan sebagai rekomendasi atau sokongan dari CGC terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh penyampai. CGC juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, perbelanjaan, tuntutan dan/atau kerosakan secara langsung atau tidak langsung yang mungkin ada timbul daripada penyertaan program tersebut dan/atau penglibatan dengan syarikat penyampai atau penyampai atau mana-mana rakan kerjasama CGC.

Persetujuan

Dengan menekan butang “Hantar”,

(1) anda bersetuju untuk berkongsi maklumat termasuk data peribadi anda dengan CGC dan entiti lain seperti ejen CGC atau rakan kongsi strategik dan pihak ketiga yang lain (“Entiti Lain”) dan anda boleh menerima komunikasi pemasaran daripada CGC atau daripada entiti lain mengenai produk dan perkhidmatan yang mungkin bersesuaian untuk anda. Sekiranya anda tidak lagi ingin menerima komunikasi pemasaran, sila maklumkan kepada kami untuk menarik balik kebenaran anda dan kami akan menghentikan pemprosesan dan perkongsian data peribadi anda dengan entiti lain untuk tujuan menghantar komunikasi pemasaran.

 

(2) anda bersetuju bahawa CGC boleh menggunakan gambar atau video yang mungkin mengandungi imej anda yang diambil di acara-acara CGC or acara-acara yang ditaja oleh Entiti Lain dalam penerbitan termasuk tetapi tidak terhad kepada emel, artikel, risalah, jemputan, buku, surat khabar, majalah, laman web atau bahan-bahan media lain yang dihasilkan, digunakan atau dikontrak oleh CGC.


(3) anda telah baca dan fahami Polisi Privasi CGC yang tersedia di https://www.cgc.com.my/privacy-security/.
 

T