• English
  • Español (Estados Unidos)
  • Français (Haïti)
  • Português (Brasil)
  • Tiếng Việt
  • 中文(简体)
  • 한국어

Chào mừng!

Cảm ơn anh chị em đã dành một chút thời gian để hoàn thành bản khảo sát này. Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Giáo hội Công giáo tiếp cận với càng nhiều người càng tốt, dù là người Công giáo hay không,” để lắng nghe nhau và chia sẻ về việc đồng hành cùng nhau có ý nghĩa gì với Giáo hội và với tất cả chúng ta. Tôi khuyến khích tất cả những người có đức tin cầu nguyện trước khi điền bản khảo sát này, nhưng tôi hoan nghênh tất cả mọi người, cho dù anh chị em có tin vào Thiên Chúa hay không, để chia sẻ phản hồi của anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã giúp chúng tôi thăng tiến và cởi mở với những cách thức mà chúng tôi có thể củng cố việc đồng hành cùng nhau của chúng ta với tư cách là một Giáo hội cũng như một cộng đồng con người và gia đình.

Xin vui lòng dành một chút thời gian để cầu nguyện hoặc suy tư cá nhân.

Lời nguyện gợi ý: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, lấp đầy tâm hồn các tín hữu của Người, và thắp lên trong họ ngọn lửa tình yêu của Người. Hãy ban Thánh Linh của Người, và họ sẽ được tạo lập, và Người sẽ đổi mới bộ mặt trái đất. Amen.

Question Title

<div style="text-align: justify;"> </div>

T