Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi – ETGB’de yer alan değerli firma temsilcimiz,

Sizlere verdiğimiz hizmetleri çeşitlendirmek, kalitesini ve etkililiğini artırmak ve beklentilerinizi anlamak amacıyla bu değerlendirme ve beklenti analiz çalışmasını bilgilerinize sunuyoruz.

Araştırmamız firmanızı tanımaya ve Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş.’nin (Bundan sonra ATAP A.Ş. olarak anılacaktır) stratejilerini ve etkinliğini sorgulamaya yönelik toplam üç bölümden oluşmaktadır:

İlk Bölümde ATAP A.Ş.'nin firmanıza katkısını anlamaya yönelik sorular bulunmaktadır.

İkinci Bölümde her seviye ve büyüklükteki firmanın Ar-Ge, yenileşim (inovasyon) ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekleyecek hizmetler ve süreçler dikkate alındığında ATAP A.Ş.'nin durumunu  irdeleyecek sorular yer almaktadır.

Üçüncü Bölümde ise hangi hizmetlere gereksinim duyulduğunu öğrenmek üzere bazı seçenekler dikkatlerinize sunulmaktadır.

Çalışmaya katılımınız ve yorumlarınız için teşekkür ederiz.
 
20% of survey complete.

T