Aus4Skills trân trọng kính mời các anh chị tham dự Hội thảo Giới thiệu Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn 2020/niên khóa 2021.

Buổi Hội thảo là cơ hội cho các ứng viên tiềm năng tìm hiểu thêm thông tin về học bổng AAS 2020 và tiêu chí tuyển chọn. Thông tin chi tiết về Hội thảo : Do thời hạn nộp học bổng được lùi đến 30/6/2020 nên Chương trình quyết định rời ngày hội thảo sang 9h ngày 24/5/2020 . Đường link tham dự sẽ được gửi tới người đăng ký tham gia vào ngày 22/5/2020.

Trân trọng cảm ơn, 

Aus4Skills

Question Title

* 1. Thông tin người đăng ký

T